Bør utveksling være hovedregelen?

"Det er veldig viktig at vi har stor respekt for de som ikke velger å dra på utveksling, og at deres utdanning ikke oppfattes som annenrangs", skriver tre lærerstudenter i denne kommentaren til Marianne Aasens utspill om utenlandsopphold for studenter.

Et semester i utlandet, som for eksempel Cambride (bildet), er bra, men det må være aksept for dem som ønsker å ta hele studiet hjemme, argumenterer lærerstudentene i dette innlegget.
Publisert Sist oppdatert

I dagens samfunn forventes det at mange flere tar høyere utdanning på grunn av endringer i arbeidsmarkedet. Stadig flere arbeidsplasser krever formell kompetanse. Da er det viktig at vi ikke legger for mange hindringer i veien for de som ønsker å ta en utdannelse. Vi må ha rom for både de studentene som ønsker å dra på utveksling, og de som ikke har ser seg i stand til å ta et semester i et annet land. Det kan være mange grunner til at man ikke kan dra ut. Det kan for eksempel være at man har omsorg for små barn eller har en fast jobb man ikke kan få permisjon fra.

Det er helt klart at en lærerstudent eller en økonomistudent kan ha stort personlig og faglig utbytte av å være et semester i utlandet. Er det likevel helt sikkert at han eller hun blir en bedre lærer eller økonom av et slikt utvekslingsopphold? Vi er usikre på om det nødvendigvis er slik.

Konkrete virkemidler bør diskuteres

Dette innlegget er et innspill i debatten som har kommet i kjølvannet av Marianne Aasens utspill om obligatorisk utveksling. I et innlegg i universitetsavisa modererer Aasen utsagnet, og hevder at intensjonen ikke var å pålegge noen å dra på utveksling. Intensjonen var derimot et ønske om å tilrettelegge for at alle uavhengig av bakgrunn og studium skal ha mulighet til å dra ut. Det synes vi er et godt utgangspunkt. Det er viktig å øke andelen som er på utveksling, og institusjonen må legge til rette for at alle har muligheten til dette om de ønsker det.

Vi bør diskutere konkrete virkemidler slik Aasen oppfordrer til. Samtidig er det veldig viktig at vi har stor respekt for de som ikke velger å dra på utveksling, og at deres utdanning ikke oppfattes som annenrangs. Det har vært en stolt tradisjon i Norge at man ønsker å åpne høyere utdanning for flest mulig. En sterk forventning om at man må ta et semester i et annet land kan være enda et hinder for mange som allerede synes terskelen er høy for å begynne på et studium. Vi vil heller lansere et forslag om en utvekslingsgaranti. Det vil være en mye mer positiv tilnærming til problemstillingen enn å gjøre utveksling obligatorisk.

Utvekslingsgaranti

Det bør som sagt stilles strengere krav til institusjonen for å tilrettelegge for utveksling. Vi bør vurdere sterkere virkemidler som en utvekslingsgaranti for å få opp andelen som drar ut. Det vi derimot ikke bør gjøre er å stemple utdanningen til de som ikke drar ut som annenrangs. De har ikke erfaringen fra utveksling, men de har andre styrker og livserfaringer å spille på. Høyere utdanning skal være åpen for alle, og mangfoldet er det som styrker fremtidens arbeidsliv!

Ingvild Lilletvedt Olsen

Anders Ødegård Tangnes

Ingrid Rannem Semmingsen
Elise Wolan
Lærerstudenter ved NTNU