"Et forunderlig innlegg fra Tim Torvatn"

"Det er flere problemer med Tim Torvatns utspill", skriver Torbjørn Rundmo i denne ytringen.

Publisert Sist oppdatert

Det forundrer meg at et varamedlem i NTNUs styre kommer med et debattinnlegg om NTNUs fakultetsstruktur som ikke synes forankret i den relativt omfattende prosessen med medvirkning som ledelsen for NTNU har gjennomført forut for NTNU-styrets møte 15 februar. Betyr det at NTNUs ledelse eller styre har gjort en for dårlig jobb i den prosessen som leder opp til styremøtet? Eller er dette et utspill som resten av styret ønsker velkommen?

Det er flere problemer med Tim Torvatns utspill. For det første at han foreslår en falkultetsstruktur som betyr en svekkelse av de samfunnsvitenskapelige fagene. For det andre at han foreslår en fakultetsstruktur som deler utdanningsvitenskapene i to ulike fakulteter med den fragmentering og svekkelse det innebærer for disse fagene. For det tredje at hans forslag ikke tar hensyn til høringsuttalelsene til psykologisk institutt. For det fjerde at han foreslår en revidering av fakultetsstrukturen relativt kort tid etter at den er opprettet. Hvis styret vedtar dette, er signalet til organisasjonen klart. Styret har ikke tro på eget vedtak. Kjernen til problemet er fremdeles like uløst.

Og kjernen til problemet er IØTs negative holdning til en fakultetsstruktur som organisatorisk samler samfunnsvitenskapene. Det er også til hinder for konstruktive organisatoriske løsninger for andre deler av NTNU.