Gjennomfør en avstemning!

"Den såkalte KVU'en fra Rambøll sier at NTNUs ansatte stiller seg "nøytrale" til samlokalisering (side 53 i rapporten). Dette tror jeg er skjønnmaling", skriver Trond Andresen i dette innlegget, hvor han argumenterer for en rådgivende samlokaliserings-avstemning.

Publisert Sist oppdatert


Det jeg observerer blant kolleger og kjente ved NTNU er skepsis, galgenhumor og oppgitthet. Men dette er jo bare mitt eget inntrykk. Nå finnes det en utmerket løsning for å kartlegge den faktiske opinionen blant NTNUs ansatte, og dette tilnærmet uten kostnader: NTNU har allerede en infrastruktur som brukes ved interne valg. Bruk denne til å spørre oss om vi er for en samlokalisering i Elgeseter-området, eller å satse videre på Dragvoll-området. Eller organiser dette på annet vis via infrastrukturen i INNSIDA.Den presise utforming av avstemnings-alternativene kan gjøres av en liten gruppe utpekt for anledningen av rektor, en gruppe med både tilhengere og motstandere av samlokalisering.Hvis det er vilje til det, er dette en enkel sak å få til.En slik avstemning er ikke annet enn rådgivende, så dette griper ikke inn i den formelle beslutningsprosessen. Det har nå ved gjentatte anledninger det siste året vært understreket av rektor og andre at dette skal være en "prosess", hvor alle er invitert til å komme med innspill og synspunkter. Da må vel dette forslaget være noe alle med demokratisk sinnelag ønsker velkommen, inkludert rektor og styrets medlemmer?Hva sier dere?Trond Andresen

teknisk kybernetikk

Powered by Labrador CMS