Hemmelige karakterer hindrer kvalitetssikring

Som faglærer er jeg skuffet over at jeg ikke kan få en liste med studentnavn og karakterer i emnene som jeg underviser i. Karakterene holdes hemmelige ved NTNU, også fra den aktuelle faglæreren.

Publisert Sist oppdatert

Hemmelige karakterer i gjennomførte emner hindrer faglæreren og studentene fra å få innsikt i eksamenskvalitet og aktualitet. En god eksamen måler studentenes kunnskaper og ferdigheter. Hvis eksamensresultater heller gjenspeiler andre ting, som f.eks. prestasjon under stress og tidspress, forsiktighet, slurv, besvarelsestaktikk, trening med tidligere eksamensoppgaver, juks, vil ikke problemet kunne oppdages og unngås ved neste eksamen, fordi resultatene er hemmelige.

Som faglærer i geologi har jeg høst- og våremner med ca. 150 studenter. Det er hovedsakelig førsteårsstudenter i tre forskjellige studieprogrammer, i tillegg til studenter som tar emnene frivillig. Jeg følger med på dem under obligatoriske feltkurs, øvinger, og muntlige steinprøver. Jeg blir inspirert av hvor mye de lærer i løpet av det første året, og blir skuffet over at noen lærer forholdsvis lite. Jeg, og studentene selv, har forventninger om hvilke karakterer mange av disse studentene bør få. Da er det interessant for oss å finne ut om mine eksamener treffer, dvs. om de gir forventede resultater.

Hvis mange studenter som er kjent for å ha virkelig mestret fagstoffet allikevel får C på eksamen, er det ingen som vil merke det, fordi resultatene er hemmelige. Hvis en gruppe studenter som er kjent for å koke øvinger og for å ”ikke ha peiling” på fagstoffet allikevel får A på eksamen, er det heller ingen som får kjennskap til det. Jeg lurer nå om de som fikk A’ene på våreksamen min hovedsakelig var de som tok eksamen som ”frivillig gjentak”. Jeg lurer også om studenter ved et bestemt studieprogram hadde fordeler med eksamensoppgavene og fikk bedre karakterer.

Jeg synes at alle navn og karakterer bør gjøres tilgjengelig for faglæreren og for studentene som deltok i emnet. Resultatene bør ligge som en liste på Itslearning. Dette er vanlig praksis i mange land. Det bidrar til kvalitetssikring av eksamen og karakterene.

Hemmelige karakterer ved NTNU gjelder bare ved skriftlig eksamen. Ved muntlig eksamen blir faglæreren kjent med hvordan alle studenter presterer. For å holde faglæreren uvitende også ved muntlige eksamener, kunne studenten sitte bak en skjerm under eksaminering. Man kunne bygge kostbare skriftestoler, i tråd med ressursbruk ellers ved eksamensavviklingen.