Leserbrev:

NTNU tar ikke ansvar for studenter under fusjonen

Studentene skal ikke på noen måte lide under fusjonen. Dette bør være selvsagt for NTNU, skriver Studenttinget i dette innlegget.

Jone Trovåg, Marte Øien og Stein Olav Romslo i Studenttinget NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Skrevet av Studenttinget NTNU ved:

Jone Trovåg, leder
Marte Øien, nestleder
Stein Olav Romslo, fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Studentombud har i løpet av 2015 blitt et godt kjent begrep ved flere universiteter og høgskoler i Norge. Ved utgangen av året hadde 5 universiteter og høgskoler fått lokale studentombud. Flere har vedtatt at de skal opprette det, og andre utreder slike stillinger.

Også ved NTNU har studentene ønsket å få studentombud. Studenttinget satte det som øverste ønske for budsjettprioriteringene til NTNU for 2016, og diskuterte saken flere ganger i løpet av året. Saken var behandlet i flere administrative fora, blant annet arbeidsutvalget i læringsmiljøutvalget.

Den 6. januar 2016 ble det sendt ut et notat med mandat for studentombudet til drøfting. Notatet inneholder eksempler på arbeidsoppgaver, kompetansekrav og økonomiske rammer. Det var også foreslått at stillingen administrativt skal ligge under NTNUs organisasjonsdirektør. I starten av året hadde altså NTNU nær fullført arbeidet med å opprette et studentombud.

Den 10. februar kom likevel en helt annen beskjed. Rektor har konkludert med at opprettelsen må vente på grunn av kunngjøringsstopp for alle ansettelser. Dette er et tiltak universitetet selv har gjort, og det er bestemt å vare fram til sommeren 2017. Informasjonsskrivet om kunngjøringsstoppen sier også at det er mulig å få dispensasjon ved søknad, en søknad som skal vurderes av organisasjonsdirektøren.

Signalene Studenttinget har fått har hele tiden vært at dette er en sak som NTNU støtter, og at det bare har gjenstått å spikre det formelle rundt stillingen. Det var også tenkt at dette er en rolle som kan bistå studentene i utfordringer de måtte møte som følge av fusjonen. Det er antatt at sammenslåingen av institusjonene, sammenflettingen av ulike regelverk og innføring av den nye studieforskriften vil skape stor usikkerhet blant studentene. Derfor vil det i denne perioden være ekstra behov for noen som kan bistå studenter med å navigere i alle reglementer og forskrifter ved universitetet. NTNU kan ikke vente til 2017 med denne innføringen, det er nå behovet er størst. Universitetet er allerede havnet langt bak andre institusjoner når det gjelder denne saken.

Studentene skal ikke på noen måte lide under fusjonen. Dette bør være selvsagt for NTNU. Nå blir fusjonen en hindring for opprettelsen av studentombud. For oss er dette en selvmotsigelse, der fusjonen i seg selv gjør det enda mer prekært å få dette på plass så fort som mulig. Dette kan ikke aksepteres.

Studenttinget foreslår at NTNU gir seg selv dispensasjon fra kunngjøringsstoppen og finansierer dette over fusjonsbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, der NTNU har søkt om 85 millioner kroner for 2016. Det har allerede blitt kastet vekk alt for mye tid, og stilling som studentombud ved NTNU bør lyses ut snarest.