studiebarometeret

Aldri før har studentene vært mindre fornøyd med studiene

Dårligste resultat på ti år med studentbarometer, men læringsmiljøet har bedret seg siden pandemien.

Illustrasjonsfoto: En forelesning fra NTNU i et tidligere år. Studentenes motivasjon har vært synkende over flere år, viser NOKUTs tall.
Publisert Sist oppdatert

Rundt 28.000 studenter har svart på spørsmål om hvordan de opplever utdanningen sin. Fasiten er at nesten sju av ti studenter overordnet sett er fornøyde med studiene sine, mens litt mer enn én av ti er lite fornøyde.

Årets resultater fortsetter også en trend med synkende motivasjon blant studentene. På den andre siden er studentene mer fornøyd med det faglige og sosiale læringsmiljøet enn de var under pandemien. Det er store variasjoner mellom ulike studieprogrammer.

Du kan se resultatene for ulike programmer her.

Les mer om resultatene under pandemien her: Å være ny student ble ikke så bra som hun håpet.

Store variasjoner

Dette er tiende gang Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har gjennomført undersøkelsen Studentbarometeret.

- Den overordnede tilfredsheten med studiene har gått ned siden sist undersøkelse og er nå på det laveste nivået siden vi startet med Studiebarometeret. Samtidig er det viktig å understreke at studentene fortsatt i hovedsak er fornøyde med studiene sine. Det er også store variasjoner mellom studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Noe av nedgangen kan forklares ved at det er færre studenter som er svært fornøyde med studieprogrammene sine. Det er ingen tydelig negativ endring på de andre spørsmålene i undersøkelsen.

- Tøffe år, men grunn til optimisme, sier Borten Moe

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er ikke veldig overrasket over resultatene

- Det har vært noen tøffe år. Mange av dagens studenter startet under pandemien, da det var strenge restriksjoner. Derfra gikk vi mer eller mindre rett over i krig i Europa, prisvekst og økonomisk usikkerhet. Vi tar tilbakemeldingene fra studentene på alvor, dette må vi og institusjonene se nærmere på, sier han.

Samtidig mener Borten Moe det er grunn til optimisme.

- Flere oppgir at de er fornøyde med det sosiale og faglige læringsmiljøet, og andelen som gjennomfører utdanningen på normert tid er historisk høy, sier ministeren.

Ola Borten Moe under arbeid med profesjonsmeldingen på Oppdal. En av tingene de må finne ut av er hvorfor profesjonsstudentene er så misfornøyde.

De mest fornøyde studentene nasjonalt er å finne på fysikk, arkeologi og geologi, mens studentene på sykepleie, lektorutdanning og grunnskolelærer er minst fornøyde.

- Det bekymrer meg at det det er så store variasjoner mellom fagene. Spesielt på en del av profesjonsutdanningene er studentene mindre fornøyde med undervisningen. Det bør vi ta som et tydelig signal, sier Borten Moe og viser til at departementet nå er i gang med en stortingsmelding om nettopp profesjonsutdanningene.

Flere jobber ved studiene

De siste årene har studentene brukt mer tid på jobbing ved siden at studiene, dette har økt ytterligere. Mens gjennomsnittstudenten på heltidsprogrammer brukte 8 timer i uken på betalt arbeid i årene 2017 til 2020, så er antallet timer nå økt til 9,4, skriver NOKUT.

Ola Borten Moe sier at de nå gjennomfører et løft i studiepengene med SV, men er også positiv til at studener jobber.

- Jeg synes det er fint å se at flere studenter har mulighet til å jobbe litt ved siden av studiene, i en periode med lav arbeidsledighet og høy inflasjon og prisvekst, sier han.

- Sier seg selv med dårlige resultater når studentene ikke kan prioritere å studere

Norsk studentorganisasjon (NSO) på sin side, er i motsetning til Borten Moe, ikke fornøyde med at flere studenter ser seg nødt til å jobbe.

- Vi er ikke overrasket over at studenter må jobbe mer, det er noe vi har advart mot lenge. Vi er bekymret for at deltidsjobben går utover studiene, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam.

Maika Marie Godal Dam mener man kan se negative konsekvenser av at studentene jobber mer.

Studiebarometeret viser at studenter er mindre fornøyd med sitt sosiale miljø enn før, og har mindre kontakt med sine medstudenter. Dette mener NSO har en sammenheng med at studentene jobber mer.

- Vi er jo studenter for å studere. Da sier det seg selv at studenter får et dårligere læringsmiljø og lavere motivasjon når de ikke kan prioritere tiden sin til å studere, understreker Godal Dam.

Arbeiderpartiet også bekymret for mer tid på jobb

Arbeiderpartiets Lise Selnes istemmer Dams bekymringer.

- Jeg er bekymret for at heltidsstudenter bruker mer tid på arbeid ved siden av studiene. Inflasjon og økte priser gjør at flere studenter ser seg nødt til å jobbe mer, som kan bidra til at de har mindre tid til studiene, sier Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning.

Lise Selnes er mer skeptisk enn Borten Moe er til at studentene jobber mer ved studiene.

Hun påpeker at det krever mye tid å lykkes på studiene og at tallene for tilfredshet med læringsmiljø fortsatt ligger lavere enn før pandemien. Hun sier dessuten at det vil være viktig å se på hvorfor det er så stor forskjell mellom de ulike studiene.

Studiebarometeret gjennomføres hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. Nokut gjennomfører undersøkelsen på vegne av Kunnskapsdepartementet, og totalt inngår rundt 1900 studieprogrammer.