Å være ny student ble ikke så bra som hun håpet

Studiebarometeret for 2020 viser at halvparten av landets studenter er mer ensomme nå enn tidligere. - Man må presse seg litt ekstra nå, hvis ikke kan det bli veldig ensomt, sier Amanda Hodne.

Førsteårsstudent Amanda Hodne tror studentene i Trondheim har hatt det bedre enn de i Oslo og Bergen ettersom Trondheim tross alt fikk noe som minner om en vanlig fadderuke.
Publisert Sist oppdatert

- Noen ganger har det vært litt ensomt. I starten var det vanskelig fordi alt var helt nytt og jeg kjente ingen. Så hadde vi faddergrupper og jeg fikk venner gjennom studiene. Jeg føler at jeg har vært veldig heldig, sier førsteårsstudent Amanda Hodne.

Og det er hun ikke alene om. I Studiebarometeret (se faktaboks) for 2020 kommer det frem at rundt halvparten av studentene som har svart på undersøkelsen har vært mer ensomme etter at pandemiens konsekvenser gjorde sitt inntog i det offentlige rom i mars i fjor.

Fakta

Studiebarometeret

  • Gjennomføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • 30289 studenter har svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 44.
  • Studentene er fordelt på 1800 studieprogram og 41 institusjoner.
  • Nytt for årets barometer er at en betydelig del av spørsmålene handlet om koronapandemien og de konsekvensene den har fått for studentene.

- Verre enn jeg hadde håpet

Den fremtidige statsviteren forteller at hun opplever at ansvaret har ligget på henne selv.

- Man må presse seg litt ekstra nå, hvis ikke kan det bli veldig ensomt. Jeg er også glad for å bo i kollektiv med flere. For de som bor alene kan det bli ganske tungt nå, sier Hodne.

For det sosiale studentlivet er viktig for mange, og hele 77 prosent av respondentene i Studiebarometeret sier de savner det sosiale studielivet.

Hodne synes det har stort sett gått greit med den digitale undervisningen, men at det er mye mer motiverende å ha muligheten til å gå på skolen.

- Det å begynne som student nå har på noen måter vært verre enn jeg håpet det skulle bli. Men jeg tror vi i Trondheim har hatt det bedre enn de i Bergen og Oslo for eksempel, ettersom vi i hvert fall fikk en skikkelig fadderuke.

Hun sier at hun ikke har blitt påvirket veldig økonomisk.

- Dette er første året jeg bor alene, så jeg merker ikke så mye forskjell. Jeg bruker nok litt mindre penger fordi det ikke er så mye å gjøre.

Mindre jobb uten økonomiske bekymringer

Silje Trøndel Sliper og Maria Sandmoe går første året på en lektor i nordisk. Sliper ble permittert fra en stilling i mars. At hun som student ikke kan motta dagpenger, er likevel ikke noe hun tenker så mye på og hun er veldig glad for at hun studerer og har noe å gjøre.

- Jeg tenker på hvor kjipt det hadde vært å ikke studert nå. Om jeg bare skulle sitte hjemme og ikke hatt noe å gjøre, sier Sliper.

Hun bor i tillegg hjemme med familien og bruker ikke så mye penger for tiden, så hun opplever at det økonomiske går rundt.

Og der virker Sliper til å være en del av majoriteten. 70 prosent av studentene som har svart på undersøkelsen opplevde i liten eller ingen grad å få økonomiske problemer som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing.

Totalt var det 40 prosent av de spurte som oppga at de brukte mindre tid på betalt arbeid etter 12. mars, mens mens 20 prosent brukte mer tid.

Maria Sandmoe (t.v.) og Silje Trøndel Sliper mener det var viktig å få gjennomført en form for fadderuke i fjor høst.

Fornøyde med det digitale opplegget

Både Sliper og Sandmoe er veldig glad for at de i hvert fall fikk litt fadderuke og ble kjent med hverandre. Men begge opplever at de ikke kjenner så mange ved studiet sitt.

- Hvis vi ikke hadde hatt fadderuke og blitt kjent med hverandre, så tror jeg det hadde vært mye verre. Sånn sett har vi vært veldig heldige, sier Sandmoe.

- Bare det å ha to mennesker, eller tre, eller en for den saks skyld, er veldig mye bedre enn å ha ingen. Det er noen som ikke har det og da tror jeg eksamenstidene blir veldig tunge. Man trenger noen som man kan koble av litt med også, istemmer Sliper.

Det ble sagt at førsteårsstudenter skulle prioriteres i undervisning på campus. Sandmoe og Sliper synes selv ikke de har sett veldig tydelige tegn til det.

- Det vet jeg ikke helt om jeg kan si meg helt enig i, forteller Sliper.

De to lektorstudentene synes foreleserne deres har vært flinke til å legge opp et godt opplegg til dem også når det har vært digitalt. I Studiebarometeret kommer det dog frem at langt fra alle er like fornøyde. Kun 40 prosent mener at det ble laget gode opplegg for nettbasert undervisning i 2020, og 70 prosent svarer at undervisningstilbudet ble noe eller betydelig redusert da campusene måtte stenge. 72 prosent svarte at de ville ha lært mer hvis de hadde vært fysisk til stede på campus.

Generelt føler Sandmoe og Sliper seg godt ivaretatt av universitetet, men synes det har vært utfordrende med mye usikkerhet.

- Uforutsigbarheten har vært vanskelig. Samtidig blir det feil å si at vi skulle ønske vi fikk bedre informasjon, fordi de vet ikke noe mer enn oss. Jeg har hørt noen som har sagt at NTNU har vært for dårlig til å gi informasjon, men jeg opplever at de har gjort det de kan, sier Silje.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.