Unio-medlemmer får samme lønnsvekst som andre grupper

Tirsdag kunngjorde Rikslønnsnemnda at Unio-medlemmer får samme lønnstillegg som andre grupper. KS er fornøyd, mens Unio mener KS ikke anerkjenner problemet.

Unios grupper får det samme lønnstillegget som de andre i offentlig sektor, til tross for storstreik.
Publisert

Det var i slutten av mai at Unio, som siste fagforbund, gikk fra forhandlingsbordet med KS uten noen avtale, og kommunestreiken ble satt i gang. I juni avbrøt regjeringen da stortingsflertallet støttet bruk av tvungen lønnsnemnd.

Tirsdag la Rikslønnsnemnda fram sin kjennelse: Unio må gå med på samme lønnstillegg som LO, YS og Akademikerne landet i meklingen i mai. Det medfører en årlig lønnsøkning på mellom 12.000 og 22.000 kroner, og KS melder at Unios medlemmer er blant dem som får størst økning.

Fornøyde i KS

– KS er fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse. Den bekrefter at KS’ prioriteringer og argumenter i årets tariffoppgjør var riktige. Resultatet gir en god fordeling på hele laget av ansatte i kommuner og fylkeskommuner, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, som mener KS i vår strakte seg langt for å sikre kommuneansattes kjøpekraft.

I en pressemelding inviterer Gangsø Unio til dialog om veien videre og påpeker at vinduet fortsatt er åpent for å få lokale tillegg i løpet av høsten.

– Løser ikke stor rekrutteringsutfordring

Tross streiken fikk Unio ikke det lønnsløftet de ønsket seg for ansatte med høyere utdanning.

– Vi står i en situasjon med kritisk sykepleier- og lærermangel. Men KS erkjenner ikke engang problemet og er milevis fra å bidra til å løse det. Dette er et alvorlig problem, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Nestleder Silje Naustvik kaller seg svært skuffet, men ikke overrasket over nemndas dom.

– Det er dessverre ikke overraskende. Heller ikke Rikslønnsnemnda valgte å bruke muligheten dette var, til å bidra til å løse den store utfordringen vi har med å rekruttere og beholde ansatte til velferdsyrkene, sier Naustvik.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.