Styrevalget:

Michael Francis Duch

Som musiker er Michael Francis Duch sterkt opptatt av kunstfagenes rolle ved et primært teknisk-naturvitenskapelig universitet.

Michael Francis Duch er professor ved Institutt for musikk.
Michael Francis Duch er professor ved Institutt for musikk.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Michael Francis Duch, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg er opptatt av byen jeg bor og jobber i, og kommer fra. NTNU er Trondheims viktigste institusjon og Norges største universitet, og har vært en viktig del av mitt liv både som student, stipendiat og nå som fast vitenskapelig ansatt. Det er derfor en blanding av både lyst og ansvar at jeg stiller til valg for å sitte i NTNUs styre.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

Jeg ønsker gode rammer og arbeidsvilkår for NTNU sine studenter og ansatte. Jeg er opptatt av høy kvalitet på forskning og undervisning, og for å lykkes med dette må vi ha gode undervisningslokaler, laboratorier og god administrativ støttefunksjon. Jeg er opptatt av at ansatte skal ha best mulig arbeidsforhold til å bruke sin arbeidstid på kjernevirksomheten: undervisning og forskning.

I tillegg ønsker jeg at det legges opp til enda mer internasjonalt og tverrfaglig samarbeid. NTNU er et bredt universitet som jobber med viktige internasjonale problemstillinger, enten det er klimateknologi, internasjonal politikk, medisin eller innen kunstfagene. Pandemien har vist at ved samarbeid på tvers av landegrensene har forskningsmiljøene klart å mobilisere en koronavaksine på rekordtid. Det samme må gjøres for å løse andre nasjonale og globale utfordringer som klimakrisa. Her tror jeg NTNU bør benytte styrken i de gode fagmiljøene, og at vi jobber mer på tvers for å få til mer nytenking for å finne løsningene, samtidig som vi ivaretar etisk og kritisk refleksjon.

Som musiker er jeg selvfølgelig sterkt opptatt av kunstfagenes rolle ved et primært teknisk-naturvitenskapelig universitet. Et musikkmiljø i verdensklasse bør eksempelvis kunne ha tilsvarende rammebetingelser når det gjelder både administrativ støtte, samt undervisnings- og arbeidsrom. Å legge til rette for dette vil være særlig viktig nå i innspurten av arbeid med ny campus og samlokalisering av kunstfagene.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er sidestilt med øvrig forskning ved NTNU, men har fortsatt en lang vei å gå for å oppnå den samme statusen og de samme økonomiske mulighetene som øvrige miljø og disipliner. Vi ser en utvikling hvor de utøvende kunstfagene nå får en større rolle i tverrfaglige forskningsprosjekter enn før, noe jeg ønsker at NTNU skal stå i spissen for.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

En grunn til å stemme på meg er for å kunne ivareta bredden av det breddeuniversitetet NTNU skal stå for, som også inkluderer kunstfagene. Min bakgrunn og erfaring fra Akademiet for yngre forskere (AYF) og andre styreverv vil være nyttig i så måte. I den tverrfaglige møteplassen for yngre forskere som AYF representerer, var jeg aktivt involvert nasjonalt i mange saker og områder som er aktuelle problemstillinger ved NTNU i dag. Jeg er opptatt av å få til reelle resultater og min erfaring er at man som oftest lykkes med å få gjennomslag gjennom konstruktiv dialog.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.