Ytring:

Regjeringen mangler en plan for desentralisert utdanning

Høyre glemte av høyere utdanning i distriktene i sitt nye partiprogram. Skal vi få til et løft for utdanning der folk bor må vi bytte regjering, skriver Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg, stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet.

Distriktene mister innbyggere, kompetanse, og muligheter. Arbeiderpartiet mener Nesna (bildet) har gode forutsetninger for å være et sentrum for profesjonsutdanning, og vi ønsker en stor reform for å desentralisere profesjonsutdanningene våre, skriver forfatterne av denne ytringen.

Distriktene mister innbyggere, kompetanse, og muligheter. Arbeiderpartiet mener Nesna (bildet) har gode forutsetninger for å være et sentrum for profesjonsutdanning, og vi ønsker en stor reform for å desentralisere profesjonsutdanningene våre, skriver forfatterne av denne ytringen.

Publisert

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite skal vurdere om nedleggingen av campus Nesna er i tråd med Stortingets vedtak. I Universitetsavisa 18. januar oppsummerer tidligere rektor ved høgskolen på Nesna, Arna Meisfjord, statsråd Asheims svar. De er «God dag mann- økseskaft», helt på siden av det komiteen spør om.

For de som har fulgt striden om Nesna-nedleggelsen bør kanskje statsrådens ikke-svar være som forventet. Høyre som parti har jo heller ikke gode svar på det som virkelig står på spill i denne saken: Den sentraliseringa og manglende satsingen som Nesna, og resten av distrikts-Norge opplever.

Nylig har to regjeringsoppnevnte utvalg konkludert med hva som må til for å bremse den negative samfunnsutviklinga. Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget er samstemte: De framhever desentralisert utdanning som et vesentlig tiltak for å dempe fraflyttinga fra distriktene.

Så hva er regjeringas plan? I førsteutkastet til Høyres partiprogram 2021-2025 stod det faktisk ikke et ord om å styrke høyere utdanning i distriktene. Da Arbeiderpartiet konfronterte statsråd Asheim med dette 14. desember, bekreftet han dette, og forklarte at programmet ville bli revidert etter høring i partiet. Glatt parert. Problemet er bare at programarbeidet var ledet av henholdsvis Linda Hofstad Helleland (distriktsminister) og Asheim selv. Det sier en hel del om Høyre som parti, at desentral utdanning ikke en gang er på blokka når de staker ut politikk for framtida, og at deres egen minister for høyere utdanning og forskning ikke selv husker på det.

Arbeiderpartiet ser utfordringene, og vi har presentert en rekke klare svar. Vi vil ha en storsatsing på høyere utdanning i distriktene, som blant annet innebærer å styrke universitetenes og høyskolenes regionale ansvar. Nesna-saken viser med all tydelighet at det mangler en nasjonal politikk for å sikre utdanningskapasiteten over hele landet. I høst la vi både fram ny politikk for høyere utdanning og forskning, og det største distriktsløftet til Arbeiderpartiet siden 1970-tallet. Vi styrker også fagskolene, med en opptrappingsplan for flere studieplasser over hele landet. Desentralisert utdanning er et av hovedgrepene i Arbeiderpartiets program for årene som kommer.

Utdanning er avgjørende for den enkeltes muligheter, og for god utvikling av samfunnet i stort og for lokalsamfunnene. Dette må alle få muligheten til, ikke bare de som bor rundt de større byene. Vi vil vil legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser for hele landet, og prioritere utdanninger innen viktige yrker der det mangler tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft - ikke minst innen velferdsstatens yrker. Vi vi gi lærestedene et tydeligere regionalt ansvar, styrke studiesentrene og bedre samhandlingen mellom kommuner, lokalt næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Distriktene mister innbyggere, kompetanse, og muligheter. Arbeiderpartiet mener Nesna har gode forutsetninger for å være et sentrum for profesjonsutdanning, og vi ønsker en stor reform for å desentralisere profesjonsutdanningene våre. Dette ansvaret kan ikke tas av det enkelte universitetsstyret. For å snu utviklinga, trengs en ny, Arbeiderpartiledet regjering.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.