Seks av ni stortingspartier garanterer at de vil stemme for en høyskole på Nesna

Under den utdanningspolitiske debatten på Nesna torsdag var det kun Høyre og Fremskrittspartiet av de oppmøtte partiene som ikke ville garantere for at de kom til å stemme for et nytt høyskoletilbud.

Arbeiderpartiiets Bjørnar Skjæran (t.v.) og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum lovte torsdag at deres partier ville stemme for en høyskole på Nesna.
Arbeiderpartiiets Bjørnar Skjæran (t.v.) og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum lovte torsdag at deres partier ville stemme for en høyskole på Nesna.
Publisert

Torsdag arrangerte Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland utdanningspolitisk konferanse på Nesna.

Under den politiske debatten utfordret debattleder Tove Lie partiene på hvorvidt de vil stemme for en fullverdig høyskole på Nesna. Kun Venstre av stortingspartiene hadde ikke anledning til å møte til debatten.

På spørsmålet fra debattleder strekte seks av de åtte oppmøtte partirepresentantene hånden i været. Dette var Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet, Mona Fagerås fra Sosialistisk Venstreparti, Thomas Johansen fra Miljøpartiet de Grønne, Ingelin Noresjø fra Kristelig folkeparti og Geir Jørgensen fra Rødt.

Fremskrittspartiets Hanne Dyveke Støttar og Høyres Bård Ludvig Thorheim ville ikke gi en slik garanti.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.