Styrevalget:

Nina Lager Vestberg

Vestberg vil insistere på medbestemmelse for berørte parter, åpenhet om vurderinger, gjennomsiktighet i prosesser, og ansvarliggjøring av beslutningstakere.

Nina Lager Vestberg er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Nina Lager Vestberg, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

I styret ønsker jeg å være en stemme for de vanlige vitenskapelige ansatte. Vi blir kanskje ikke feiret av ledelsen for vår fremragenhet, profilert i mediene for vår frittalenhet, eller prisbelønt for våre innovative undervisningsformer, men vi jobber jevnt og trutt med å utvikle våre disipliner og profesjoner, undervise og veilede våre studenter, og samtidig utføre alle de utenomfaglige oppgavene som dagens målstyringsbesatte myndigheter og ledelse pålegger.Det er de faste vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte som må leve lengst med konsekvensene av både kort- og langsiktige beslutninger, enten det gjelder sammenslåing av virksomheter, innføring og utvikling av digitale plattformer, eller utforming av fysiske omgivelser for forskning, undervisning og administrasjon. Lenge etter at rektorer har uttjent sitt åremål, eksterne styremedlemmer har kommet og gått, og studenter har gjort seg ferdige med både studier og studiebyer, fortsetter vi å tjene universitetet med vår intellektuelle såvel som vår fysiske arbeidskraft. Jeg kan ikke tenke meg et mer ærefullt oppdrag ved NTNU enn å representere dette vitenskapelige grunnfjellet i styret.

2) Nevn noen saker du brenner for?

Jeg brenner ikke for saker, men for prinsipper. Jeg er altså ingen politikertype med en egen agenda, derimot en kritikertype som analyserer og vurderer hver sak på prinsipielt grunnlag. Enten det dreier seg om campussamling i Trondheim, konsulentbruk i ledelse og sentraladministrasjon, arbeidsforhold for midlertidig ansatte, innkjøpsordninger og rammeavtaler, eller utlysning og tildeling av midler og stillinger vil jeg insistere på medbestemmelse for berørte parter, åpenhet om vurderinger, gjennomsiktighet i prosesser, og ansvarliggjøring av beslutningstakere. Min oppfatning av universitetets samfunnsoppdrag begrenser seg ikke til politisk definerte «bestillinger» fra departementet eller næringslivets konjunkturavhengige behov. NTNU, i en eller annen form, kommer til å overleve alle oss som utgjør organisasjonen i dag. Så lenge vi er her skal vi forvalte de mange og mangfoldige kunnskapstradisjonene vi representerer gjennom autonom og nysgjerrighetsdrevet forskning, utforskende og utviklende utdanning, og engasjerende formidling. I tillegg skal vi drive redelig, bærekraftig og ansvarlig administrasjon, som gjør oss i stand til å overlevere NTNU til kommende generasjoner – i alle tre campusbyer – i enda bedre stand enn det var da vi overtok det.

3) Hvorfor skal de ansatte stemme på deg?

De valgte styrerepresentantene utgjør en siste rest av universitetsdemokratiet ved NTNU. Det er også det eneste organet ved universitetet der vitenskapelige ansatte kan påvirke de overordete beslutningsprosessene som former arbeidshverdagen og arbeidsmiljøet for oss alle. Hvis jeg blir valgt vil jeg presse på for at alle beslutninger som styret fatter eller kommer med innspill til er faglig funderte, grundig belyste, i tråd med etiske retningslinjer, og kan stå seg utover både inneværende og neste lederperiode. Stem på meg hvis du tror jeg kan gjøre nytte for meg på denne måten, men sørg først og fremst for å gi stemmen din til noen!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.