Dette er kandidatene til ledervervene i NSO

Ingen fra NTNU stiller til valg når NSO skal velge ny ledergruppe.

Tre kandidater kjemper om å bli ny NSO-leder. Bildet er tatt under lederdebatten på landsmøtet i 2018.
Tre kandidater kjemper om å bli ny NSO-leder. Bildet er tatt under lederdebatten på landsmøtet i 2018.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Frister i forbindelse med NSOs landsmøte

  • Frist for å stille til arbeidsutvalget (AU) for å bli vurdert av valgkomiteen – 14. mars
  • Frist for å stille til sentralstyret for å bli vurdert av valgkomiteen – 5. april
  • Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg og sentralstyre vil bli offentliggjort 19. april Kl 12 på student.no
  • Frist for å stille til komiteledere og kontrollkomiteen (KK) for å bli vurdert av valgkomiteen – 21. april
  • Frist for å stille/trekke sitt kandidatur til valgene på landsmøte – 23. april kl 19:00

Kilde: Student.no

22.-25. april gjennomføres landsmøtet i Norsk studentorgansisasjon (NSO) digitalt. Nå er kandidatene til arbeidsutvalget klare. Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av organisasjonen.

Det er i alt 14 kandidater til de seks stillingene i Arbeidsutvalget. En av stillingene har ingen meldte søkere. Det er ingen ved NTNU som har meldt sitt kandidatur.

Leder

Daniel Hansen Masvik, UiT – Norges arktiske universitet

Tuva Todnem Lund, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Jonas Økland, Handelshøyskolen BI

Nestleder

Simen Oftedahl, Dronning Mauds Minne Høgskole

Herman Siggerud, UiT – Norges arktiske universitet

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Isak Grov Diesen, OsloMet – Storbyuniversitetet

Vemund Haugevik Jernsletten, Universitetet i Oslo

Magnus Dybdahl, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Iben Nesset, Handelshøyskolen BI

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Sarah Naomi Lunner, Høgskolen i Østfold

Morten Stene, Universitetet i Bergen

Vilde Veronica Haukeland, OsloMet – Storbyuniversitetet

Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Ingen meldte kandidater

Internasjonalt ansvarlig

Emily MacPherson, Høgskolen i Innlandet

Tori Heitmann Jørgensen, Universitetet i Bergen

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.