NTNU blant de dårligste på nynorsk 

Kun 4 prosent av innholdet på NTNUs nettside var i 2022 på nynorsk. Det gir universitetet bunnplassering blant landets universiteter. 

Flere må nok ty til denne i sitt daglige virke for å øke nynorskandelen ved NTNU.
Flere må nok ty til denne i sitt daglige virke for å øke nynorskandelen ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Språkrådet publiserte nylig en rapport der de har kartlagt språkpolitikken ved landets universiteter og høgskoler. 

Ifølge Språklova skal statlige organer bruke minst 25 prosent av begge målformene. 

Fakta

Utdanningsinstitusjoner med lavest nynorskandel :

Høgskolen i Innlandet: 1 prosent

Noregs grøne fagskole: 1 prosent

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 2 prosent

Nord universitet: 3 prosent

NTNU: 4 prosent

Av de 21 universitetene- og høgskolene som er med i undersøkelsen er det kun to høgskoler som når kravet om minst 25 prosent nynorsk. Det er Høgskulen i Volda, med 82 prosent nynorsk på sine nettsider, og Høgskulen på Vestlandet, med 35 prosent nynorsk. 

Ved NTNU er 4 prosent av nettsidene på nynorsk. Dette gir NTNU en bunnplassering , der universitetet havner kun tre plasser bak Høgskolen i Innlandet og Norges grøne fagskole, som ligger på delt sisteplass. 

Disse utdanningsinstitusjonene har  lavest nynorskandel blant utdanningsinstitusjonene i Norge, med kun 1 prosent nynorsk på nettsidene sine. 

Nynorskandelen ved NTNUS nettsider har ikke endret seg siden 2021, mens nynorskandelen på NTNUs Facebook-siden har sunket fra 12 prosent i 2021 til sju prosent i 2022.