- NTNU henger etter på etisk lisensiering av medisiner

Ifølge organisasjonen Changemaker kan manglende retningslinjer for etiske lisenser føre til mangel på nødvendige medisiner for fattige.

DMF-dekan Björn Gustafsson sier NTNU vil utarbeide retningslinjer for etisk lisensiering.
DMF-dekan Björn Gustafsson sier NTNU vil utarbeide retningslinjer for etisk lisensiering.
Publisert Sist oppdatert

NTNU henger etter Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo i å sørge for at medisinsk forskning kommer flest mulig til gode. Det viser en ny rapport fra Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker.

- Billig og effektivt tiltak

– Milliarder av mennesker mangler tilgang til medisiner. Enten fordi de er for dyre eller fordi de ikke fins. Etisk lisensiering er et billig og effektivt tiltak for bedre global helse, sier Changemaker-leder Tuva Krogh Widskjold til framtida.no.

Offentlig finansiert forskning er grunnlaget for store deler av utviklingen av medisiner gjennom lisensiering av forskningsresultater, ifølge Changemaker.

I rapporten heter det at norske universiteter og teknologioverføringskontorers (TTO-ers) håndtering av medisinske patenter kan bidra til å sikre tilgang på medisiner, gjennom å legge til rette for utvikling av billigere kopimedisiner for markeder.

NTNU vil utarbeide retningslinjer

– Universitetene i Bergen og Oslo har retningslinjer for å sørge for at resultatene av medisinsk forskning med kommersielt potensial blir tilgjengelig til rimelige priser i lav- og mellominntektsland, sier rapportforfatter Erlend Langørgen til framtida.no.

At NTNU henger etter når det gjelder retningslinjer for etiske lisenser kan ifølge Changemaker-leder Widskjold føre til mangel på nødvendige medisiner for fattige.

– Vi ser at retningslinjene våre kan forbedres på dette området. Vi vil derfor utarbeide retningslinjer for etisk lisensiering. Vi har allerede vært i kontakt med de medisin-etiske fagmiljøene ved NTNU og drøftet saken med dem. Vi vil sammen med våre fagmiljø vurdere hvordan vi bedre kan ta vare på visjonen vår om kunnskap for en bedre verden, blant annet gjennom etisk lisensiering, sier dekan Björn Gustafsson ved Det medisinske fakultet ved NTNU til framtida.no.

"Ved å innføre etiske retningslinjer for lisensiering av all medisinsk forskning ved norske universiteter, er det mulig å sikre at patentrettigheter ikke hindrer produksjon av kopimedisin i lav- og mellominntektsland", heter det i Changemaker-rapporten.

Rapporten konkluderer med følgende anbefalinger:

* Norske universiteter uten etiske retningslinjer for lisensiering av medisinsk forskning bør innføre slike retningslinjer.

* Nasjonale myndigheter bør sikre at etiske retningslinjer for lisensiering av medisinsk forskning innføres ved samtlige norske universiteter.

* Regjeringen bør arbeide for god oppfølging av målsetningene for etisk lisensiering. En nasjonal evaluering etter implementering av retningslinjer ved alle norske universiteter vil kunne bidra til å sikre god lisensieringspraksis i Norge.

* Økt åpenhet om retningslinjene og implementeringen av disse vil også kunne bidra til å sikre god lisensieringspraksis i Norge, ved å gjøre det mulig for sivilsamfunnsaktører å etterprøve praksisen.

Powered by Labrador CMS