NTNU i Gjøvik

Nye studentboliger og nytt parkeringshus blir satt på vent

Sit og Gjøvik kommune utsetter ny konkurranse om bygging av parkeringshus og studentboliger i Røverdalen.

Illustrasjon av studentboligene i Røverdalen.
Illustrasjon av studentboligene i Røverdalen.
Publisert

Årsaken er overopphetet marked for byggematerialer og usikkerhet knyttet til hvordan kostnadsramma for bygging av studentboliger vil utvikle seg, heter det i ei pressemelding fra Sit.

Det skulle utlyses en ny konkurranse nå etter at Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) i fjor avlyste konkurransen om bygging av parkeringshus og studentboliger. Årsaken den gangen var at ingen av entreprenørene kom med et tilbud innenfor kostnadsramma.

-Det er to klare grunner til at det endte slik, sier boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås.

-Den ene er den galopperende prisveksten på byggematerialer de siste månedene, og den andre er at kostnadsrammen det må bygges innenfor for å utløse tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til bygging av studentboliger, ikke justeres fra tidspunktet tilskuddet gis til bygget er realisert.

Siden den gangen har prisene på byggematerialer fortsatt å øke, blant annet som følge av krigen i Ukraina, heter det i pressemeldinga.

- Slik situasjonen er i dag, vurderer vi det som uklokt å utlyse ny konkurranse nå. Derfor velger vi å utsette denne beslutningen til over sommerferien. Sit er fortsatt fullt innstilt på å realisere prosjektet i Røverdalen, sier Aspås.