Følg dagens styremøte her

Rektor ansettes bak lukkede dører. Før det skal styret diskutere prorektorer og demonstrantenes krav om akademisk boikott.

På onsdagens styremøte er det tilsettingen av ny rektor som har fått mest oppmerksomhet. Likevel er ikke det alt som skal skje. 

Blant annet gjøres endringer i NTNUs prorektorportefølje.

Tilhengerne av akademisk boikott fylte inngangspartiet til Hovedbygningen da NTNU.styret startet dagens møte. Ved siden av valg av rektor er det diskusjonen om mulig akademisk boikott som samler mest oppmerksomhet.

Per tilrådnignen i styrepapirene, vil NTNU i neste rektorperiode ikke lenger ha en prorektor for nyskaping. Forslaget er å heller ha en prorektor for samfunnsansvar og formidling, og flytte innovasjonsposten til prorektoren for forsking og innovasjon.

Samtidig, både før og etter møtet har Studenter for Palestina meldt demonstrasjoner. De ønsker at NTNU fryser sitt samarbeid med våpenprodusent Kongsberg Gruppen og at universitetet ikke skal inngå institusjonelle samarbeid med israelske universitet.

Kravene vil behandles som en del av rektors orienteringer.

Det er i tilleggen rekke orienteringssaker. De dreier seg blant annet om studieporteføljen. Altså hvilke fag og emner NTNU skal ha i framtiden. En rapport om dette er lagt ut på høring.

Det vil også orienteres om hvordan pengene vil fordeles mellom universitetene i framtiden og hva dette har å si for NTNU.

Kjøreplan for styremøtet

Tid Sak Beskrivelse
08:00 - 08:05S-sak 20/24Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering
08:05 - 08:35S-sak 21/24Endring i styringsreglement for NTNU: Prorektorportefølje
08:35 - 08:55O-sak 09/24Dimensjonering av studieporteføljen: Høring på Dimensjoneringsutvalgets sluttrapport
08:55 - 09:25O-sak 10/24Ny rammefordelingsmodell
09:25 - 09:35Pause
09:35 - 09:50O-sak 11/24Personvernombudets årsrapport 2023
09:50 - 10:10O-sak 12/24Pågående og planlagt aktivitet på personvernområdet
10:10 - 10:40O-sak 13/24Rektors orienteringer
10:40 - 10:50EventueltInnmeldt sak svares ut under rektors orienteringer pkt. 6
10:50 - 11:00Pause og lukking av møtet
11:00 - 12:00S-sak 22/24Tilsetting av rektor ved NTNU
12:00 - 12:10S-sak 23/24Protokoll

Følg UA på Facebook og Instagram.