NTNU-styret ønsker flere svar om ny megastilling

Antageligvis ingen i jobben før 2022.

Illustrasjonsfoto tatt ved et tidligere, fysisk styremøte: Tim Torvatn kunne ikke stille seg bak tilrådingen som lå på bordet uten et tillegg.
Illustrasjonsfoto tatt ved et tidligere, fysisk styremøte: Tim Torvatn kunne ikke stille seg bak tilrådingen som lå på bordet uten et tillegg.
Publisert Sist oppdatert

Tilrådingen som ble vedtatt

1.Det opprettes og lyses ut en ny stilling med foreløpig tittel administrasjonsdirektør ved NTNU.

2.Stillingen erstatter dagens to stillinger som henholdsvis organisasjonsdirektør og økonomi-og eiendomsdirektør,og disse stillingene bortfaller fra den dato ny direktør tiltrer.

3.Rektor er innstillende myndighet, og styret fatter beslutning om ansettelsen.

4.Rektor får fullmakt til endelig å avgjøre tittel på stillingen.

5. Utlysningsteksten legges fram for styret, sammen med en nærmere beskrivelse av tilsetningsprosess, samt asvarforhold mellom administrasjondirektør og avdelingsledernivå.

Punkt 5 ble lagt til under møtet

På ekstraordinært styremøte 14. april vedtok styret å opprette og utlyse den nye stillinga som foreløpig heter administrasjonsdirektør. Hva som blir det endelige navnet er opp til rektor.

Universitetsavisa har tidligere omtalt denne stillinga som kommer til erstatning for organisasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektøren, som vil få nye oppgaver.

Under møtet ble det vedtatt at rektor nå kan fortsette arbeidet framover mot å skulle utlyse denne stillinga. Selv om det også kom fram at styret hadde behov for svar på flere spørsmål. i tillegg til de fire punktene i rektors tilrådning ble det lagt til et punkt om at styret får se stillingsutlysningen før den sendes ut.

En skal gjøre jobben til to

Dette kommer i tillegg til en redegjøring for ansvarsområder. Flere mente det var uklart hvordan en person nå skal ta over arbeidsoppgavene til to såpass store eksisterende stillinger, i tillegg til at den skal ha mer frihet.

LES OGSÅ: Den som søker seg til den kommende jobben som administrasjonsdirektør ved NTNU må bejae et jobbliv som nylig avdøde Prins Philip: Alltid to skritt bak regenten.

- Denne saken trenger mer diskusjon om nøyaktig hva ansvarsområdet her skal være. Vi kan ikke ansatte en person som skal definere ansvar opp mot avdelingsledernivået på egenhånd, i en så sentral stilling kan det ikke være så åpent, sa styremedlem Tim Torvatn under møtet.

Det ble uttrykt bekymring for at dette på sikt kan føre til nye nivå av administrasjon eller i det minste gjøre det uklart hvor ansvarsområdene ligger.

- Får ikke helt has på hva det betyr for organiseringen under eller hvilket problem denne stillingen egentlig opprettes for å løse. Selv om det ikke er intensjonen, tror jeg risikoen kan være å i praksis skape nye ledelsesnivåer, sa styremedlem Ingvill Stuvøy.

Provoserte med hast

Ifølge prorektor for utdanning var det noe hast i skulle vedta dette, da det vil ta lang tid å finne gode, kvalifiserte kandidater til en såpass stor stilling. Nåværende utregning tilsier at man kan ha en person på plass i januar 2022.

- Det er krevende for organisasjonen at vi har et såpass langt tidsperspektiv, spesielt med tanke på at dette er en rolle som er sterkt ønsket i administrasjonen, sa Marit Reitan.

Å skulle haste gjennom et vedtak er noe som bekymret styremedlem Kristin Melum Eide.

- Styret må få bruke den tida det vil. Det at alt skal skje så fort provoserer. Her bør vi ta et steg tilbake. Jeg skjønner at det er praktiske umiddelbare problem her, men vi kan ikke ta hensyn til alle de. Dette er en viktig beslutning for NTNU som vil påvirke mange år framover. Da er det viktig at vi opptrer sånn vi i styret mener er forsvarlig, sa hun.

Også styremedlem Aksel Tjora mente det var mye som taler mot hast. Han sa at han ønsker seg en grundig gjennomgang av hvordan man organiserer NTNU på toppnivå.

Framstår ryddig

Til slutt valgte altså styret å vedta det som forelå, slik at prosessen nå kan fortsette som planlagt. Men planen er da at dette er en tematikk som igjen vil komme opp på et ordinært styremøte.

Styreleder Nils Kristian Nakstad sa at at prosessen framstår ryddig sånn som det er satt opp. Styrets involvering framover vil da være at de får framlagt stillingsutlysningen på sitt neste møte i mai.

- Vi ønsker at Anne (Borg) her skal få en person å forholde seg til. Så er det bra at det er en veldig positiv oppfatning i organisasjonen til stillinga.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS