Følg det siste styremøtet før sommeren

NTNU-styret møtes med lang saksliste.

Publisert Sist oppdatert

Sånn ser planen for dagen ut foreløpig.

 • Gjennomgang av dagsorden v/styreleder 05 min 09:00-09:05

 • S-20/22 Virksomhetsrapport 1. tertial 30 min 09:05-09:35

 • S-21/22 Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2023 30 min 09:35-10:05

 • O-12/22 Personvernombudets årsrapport 10 min 10:05-10:15
 • O-13/22 Orientering om pågående og planlagte aktiviteter knyttet til personvernområdet 15 min 10:15-10:30
 • O-14/22 Overordnet risikovurdering for NTNU 2022 15 min 10:30-10:45
 • Pause/benstrekk 10 min 10:45-10:55
 • O-16/22 Revisjon årsregnskapet 10 min 10:55-11:05
 • O-19/22 Strategisk utvikling av NTNUs innovasjons- og nyskapingsvirksomhet 20 min 11:05-11:25
 • Kort pause for å lukke møtet 05 min 11:25-11:30
 • S-24/22 Lukket møte: Vurderinger av måloppnåelse, jf. stillings- og resultatkrav i rektors arbeidsavtale 30 min 11:30-12:00
 • Lunsj 60 min 12:00-13:00
 • O-17/22 Orientering om NOKUT-tilsyn og forberedelser i lys av styrets rolle 20 min 13:00-13:20
 • O-18/22 Universitetsavisa – rapport fra redaksjonsrådet 20 min 13:20-13:40
 • O-20/22 Håndtering av ph.d-kandidater under pandemien 15 min 13:40-13:55
 • S-22/22 Endringer i NTNUs opptaksforskrift 15 min 13:55-14:10
 • S-23/22 Intern overgang mellom grunnstudier 15 min 14:10-14:25
 • Pause/benstrekk 10 min 14:25-14:35
 • O-15/22 Midlertidige ansettelser – orientering om status og iverksatte tiltak 20 min 14:35-14:55
 • O-21/22 Rektors orienteringer: Bruk av ekstraordinære midler fra KD ifbm. korona v/rektor. Campussamling, status v/rektor. Ocean Space Centre, status v/rektor. ERC v/prorektor forskning. Endringer i Forskningsrådet, konsekvenser for NTNU v/prorektor forskning. Eksportkontroll v/prorektor forskning. 50 min 14:55-15:45
 • Eventuelt 10 min 15:45-15:55
 • S-25/22 Protokoll 05 min 15:55-16:00
 • Evaluering 30 min 16:00-16:30