Borg: - Vi ser med bekymring på sykefraværet

Sykefraværet ved NTNU er høyt over hele linja. Ledelsen sier det haster med å finne ut hva årsaken er.

En stor økning i sykefraværet bekymrer rektor Anne Borg.
Publisert Sist oppdatert

Under NTNUs styremøte 20. juni var NTNUs tilstand i første del av 2022 opp til vurdering. Økende sykefravær var oppe som en av de store bekymringene for NTNU i denne første delen.

«Totalt sykefravær i 1. tertial er 4,7 %, hvorav legemeldt- og egenmeldt sykefravær utgjør henholdsvis 3,4 og 1,3 %. Dette er en økning fra 2021», står det i NTNUS virksomhetsrapport for første tertial 2022.

Sykefraværet ved NTNU har vært stigende gjennom hele fjoråret og det nye året. I første kvartal av 2021 lå fraværet på 3,4 prosent. Siden da har det altså økt med 1,3 prosentpoeng.

Sykefraværet er betydelig høyere blant teknisk-administrative ansatte enn de vitenskapelige. Der ligger det på 8,1 prosent, opp fra 5,1 i starten av 2021. Hos vitenskapelige var dette henholdsvis 3,1 prosent og 2,7 prosent.

- Enkelte steder er tallet rett og slett for høyt

I styremøtet ble saken først tatt opp av Idd Andrea Chiristensen, representant for midlertidig vitenskapelige ansatte. Hun ytret bekymring spesielt for at sykefraværet blant stipendiater er høyt. Rektor Anne Borg kunne istemme den bekymringen.

- Jeg deler styrets bekymring rundt sykefravær. De så en liknende utvikling i sykefravær ved St. Olavs hospital. Det er ett eller annet mer generelt som skjer og vi må finne ut hva som faktisk skjer, sa Borg.

Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad delte også bekymringen.

- Sykefraværet er i overkant, enkelte steder er tallet rett og slett for høyt. Det må vi se nærmere på men vi har ikke fått satt i gang et slikt arbeid enda. Denne statistikken kan på ingen måte la være i fred, sa han.

Det totale sykefraværet er høyest ved det tidligere Økonomi- og eiendomsområdet. Der er det oppe på 12,1 prosent. Den nest høyeste tallet er hos Prorektor for forskning, på 7,1 prosent. Ifølge virksomhetsrapporten følges det opp ved de enkelte enhetene om økningene er trend eller tilfeldig variasjon.

Begrunnes med luftveisinfeksjoner

Rapporten tilskriver mye av økningen til koronasmitte.

«Vi antar, med bakgrunn i smittetall i samfunnet, at økningen i sykefravær i hovedsak kan forklares med økt forekomst av luftveisinfeksjoner i 1. tertial i 2022. Spesielt covid-19 (omikron) hadde en topp i denne perioden, og det nasjonale rådet var på et tidspunkt å være hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19 (rådet opphørte 5. april).», står det i rapporten.

Tall som sammenligner hele 2021 med første kvartal 2022 viser en stor økning i sykefravær blant stipendiater. I 2021 meldte flere fakultet bekymring om det høye sykefraværet.

Rektor anbefalte da at Bedriftshelsetjenesten bistår disse enhetene i å kartlegge årsaker, utarbeide og gjennomføre tiltak for å begrense sykefraværet blant stipendiatene. Dette er fortsatt under arbeid.