Styremøte: 4 av 5 saker unntatt offentlighet

Fire av fem saker er unntatt offentlighet når NTNU-styret møtes til sitt første ordinære styremøte i 2021.

Som det meste ellers går også NTNUs styremøter på Zoom.
Som det meste ellers går også NTNUs styremøter på Zoom.
Publisert Sist oppdatert

(Saken er oppdatert 17.10 med korrigert info om rektors stedfortreder)

Ved siden av en ren personalsak, som omhandler avskjed og suspensjon, får styret til behandling ansettelsene av ledere for fakulteter og vitenskapsmuseet for kommende fireårsperiode.

Oppnevning av stedfortreder for rektor Anne Borg er også satt opp som eget punkt hvor styrets medlemmer får ta ordet bak lukkede dører.

Også diskusjonen om hvem som skal foreslås som framtidige eksternt oppnevnte styremedlemmer foregår bak lukkede dører.

Først når styret har kommet fram til siste ordinære punkt på sakslista blir dørene åpnet. Her skal man adressere en bestemt problemstilling ved ansettelse av nye instituttledere: Siden dekanene skal ha en sentral rolle i denne prosessen, hva gjør man i de «situasjoner hvor ansettelse av påtroppende dekan er forsinket»?

Fra før er det klart at én søker om fire nye år som dekan, Fredrik Shetelig ved AD-fakultetet, har trukket sin søknad.

Stedfortreder

Da UA publiserte denne artikkelen torsdag ettermiddag var nytilsatt prorektor for forskning Tor Grande oppført som Rektors stedfortreder på NTNUs nettside. Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv opplyser at denne oppføringen ikke er korrekt, og vil bli fjernet omgående.

Les også: Styret holdt uannonsert møte om tilsettelser

Sakslista

S-sak 1/21, Klage på vedtak om avskjed, klage på vedtak om suspensjon. Notat,U.off.jf Offl. § 13, jf Fvl. § 13

S-sak 2/21, Ansettelser av dekaner og direktør for NTNU Vitenskapsmuseet i åremål for perioden 01.08.2021 –31.07.2025. Notat,U.off., Offl. § 25, 1. ledd

S-sak 3/21, Oppnevning av stedfortreder for rektor. Notat, U.off., Offl. § 25

S-sak 4/21, Prosess for å foreslå eksterne styremedlemmer –ønsket bakgrunn og kompetanse. Notat, U.off., Offl. § 14, 1. ledd

S-sak 5/21, Ansettelse av instituttledere –tilpasning av innstillingsutvalget i situasjoner hvor ansettelse av påtroppende dekan er forsinket. Notat

S-sak 6/21, Protokoll fra styrets møte 20.01.2021

Orienteringer:

O-sak 1/21, Rektors orienteringer

O-sak 2/21, Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2021.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS