Fem satsingsområder skal ha ny ledelse

Satsninsområdene skal gi retning for NTNUs forskning. Nå er arbeide i gang for å finne ut hvem som skal gi retning for satsningsområdene.

Prorektor for forskning Tor Grande skal lede jakten på nye ledere for fem satsningsområder.
Publisert

Under NTNUs ledersamling ble det diskutert hva NTNUs tematiske satsningsområder skal være.

Styret vedtok så de fem nye satsingsområdene på overordnet nivå på sitt møte i mars. NTNU har nå fem arbeidsgrupper som jobber med å konkretisere og spisse det faglige innholdet.

Nå begynner prosessen med å få på plass nye ledere for de fem nye satsingsområdene. Utlysningen vil komme i begynnelsen av august. Det melder NTNU i en pressemelding på NTNU nyheter.

Dette er satsningsområdene

Dette vil bli satsningsområdene fra 1. januar 2024. Energi og hav videreføres fra tidligere mens de tre andre er nye i en eller annen form. Helse har blit utvidet til Helse og livsvitenskap.

De følgende er satnsingsområdeee.

• Energi

• Hav og kyst

• Helse og livsvitenskap

• Samfunnssikkerhet og beredskap

• Fellesskap

Skal gi retning for forskningen

Tematiske satsingsområder – TSO – angir hva NTNU skal innrette sin forskning på i årene som kommer. De skal gi rammer og retning for forskning: Være verken for trange eller så brede at det favner omtrent alt det kan forskes på.

I dag har NTNU fire satsingsområder: Helse, Energi, Bærekraft og Havrom, samt tre muliggjørende teknologier: Bioteknologi, Digital og Nano. De ble gjort gjeldende fra 2011 og varer ut inneværende år, hvor de så erstattes av de fem nye.

Det konkrete innholdet i områdene er også noe som nå jobbes videre med.

- Krav om dokumentert erfaring

For å kunne søke må man være fast vitenskapelig ansatt innenfor et av satsingsområdets fagområder som man vil bli frikjøpt fra i en avtalt prosentandel.

- Det vil også være krav til dokumentert erfaring fra prosjektledelse, interesse for tverrfaglig prosjektsamarbeid og ikke minst kjennskap til og interesse for nasjonal og europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk, sier prorektor Tor Grande.