3 av 9 finalister er fra NTNU

Tirsdag kveld skal Nokut gi tre til seks fagmiljøer status som Senter for fremragende utdanning.

Berit Kjeldstad og John Brumo (t.h.) har store forhåpninger om at NTNU skal få et Senter for fremragende utdanning. Her flankerer de rektor Gunnar Bovim, som trolig vil koste på seg et lignende smil om SFU-tildelingen går NTNUs vei tirsdag kveld.
Publisert Sist oppdatert
I januar ble det klart at Nokut skulle lyse ut midler til flere sentre for fremragende utdanning. Nokut-direktør Terje Mørland kalte det en historisk satsning.

- Jeg har stor tro på at vi får et senter til NTNU, sier John Brumo.

Han var komitéleder da NTNU skulle velge søknader de skulle sende inn til Nokut tidligere i år. Det ble sendt inn fem søknader, og tre av dem er blant de ni finalistene.

Brumo tør nesten ikke håpe på to Senter for fremragende utdanning (SFU), og mener det er urealistisk med tre. Men han blir skuffet om det ikke blir noen i hele tatt. NTNU har nemlig ingen SFU-er fra før.

Store forhåpninger

Det blir også prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, som har store forhåpninger før offentliggjøringen under arrangementet Utdanningsfest. Likevel presiserer både Kjeldstad og Brumo at det er en stor anerkjennelse at tre av de ni finalistene er fra NTNU.

Sentrene for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010. Formålet er å stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilbyr fremragende utdanning. SFU-ene skal også blant annet bidra til gode relasjoner mellom utdanning og samfunns- og yrkesfelt, samt spredning av kunnskap.

ProTed (Centre for Professional Learning in Teacher Education) ble valgt som første SFU i Norge. Dette senteret er et samarbeid mellom UiO og Universitetet i Tromsø.

Erfaringene med pilotprosjektet var så positive at NOKUT satte i gang ordinær drift av SFU-er. Siden er det opprettet ytterligere tre SFU-er:

* bioCEED (biologi), som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetssenteret ved Svalbard (UNIS) og Havforskningsinstituttet.

* CEMPE (musikkutøvelse), ved Norges musikkhøgskole

* MatRIC (matematikk), ved Universitetet i Agder

- Et løft for hele fagmiljøet

- Slike senter er et løft for hele fagmiljøet, og kommer til nytte også utenfor institusjonen som får SFU-en. Vi på NTNU har hatt god nytte og godt samarbeid med ProTed, sier Brumo, som foruten å ha vært komiteleder er leder for Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene ved NTNU.

Han mener det å få SFU-status vil være av stor betydning både for det aktuelle fagmiljøet, men også for institusjonen som får det.

- Det er en hedersbetegnelse og en stor mulighet til å utvikle utdanningen, og å få større betydning for hvilken retning utviklingen tar også utenfor senteret, sier Brumo.

- Å få et senter til NTNU vil være inspirerende for andre fagmiljøer ved universitetet, mener Kjeldstad.

LES OGSÅ: Komiteen slet med å velge SFU-kandidater

Tøffe krav

SFF, Senter for fremragende forskning, er en større og mer kjent ordning enn SFU. Her er det også mer penger involvert. Brumo håper dette er noe som kommer til å jevne seg ut på sikt.

SFU-statusen gis til miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Samtidig må de ha gode planer for videreutvikling og innovasjon, ifølge Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Kjeldstad var med da juryen besøkte de tre NTNU-finalistene under evalueringsprosessen. Hun forteller om tøffe spørsmål og krav til utvikling.

- Lista ligger høyt, sier Kjeldstad, som er på vei til utdelingen i Oslo når UA snakker med henne.

Tre til seks sentre

Kandidatene til å få SFU-status består gjerne av grupperinger innen forskjellige fagmiljø som har samarbeidsprosjekter. Blir de Senter for fremragende utdanning, vil dette utløse midler som gjør at man kan opprette stillinger og jobbe mye mer målrettet.

Det var i januar det ble det klart at Nokut skulle lyse ut midler til flere sentra for fremragende utdanning. Nokut-direktør Terje Mørland kalte det en historisk satsning.

Før tildelingen offentliggjøres er det uklart hvor mange sentra som får SFU-status. Det skal ifølge utlysningen være mellom tre og seks nye Sentre for fremragende utdanning. Hvert av sentrene tildeles mellom fire og åtte millioner kroner årlig, basert på aktivitetsnivået beskrevet i søknaden.

LES OGSÅ: Satser enda tyngre på fremragende utdanning

LES OGSÅ: Kniver om SFU-status
LES OGSÅ: NTNU uten SFU-status

SCOPE, ExcITED og ENgage

De tre kandidatene fra NTNU er SCOPE, ExcITED og ENgage.

SCOPE - Centre for excellence in medical education har som mål å utvikle læringsmodeller som styrker studentenes bevissthet rundt hvordan forskning kan bidra til å endre måten leger arbeider på. Forskning kan endre praksis, og Scope ønsker å oppmuntre studentene til å engasjere seg, initiere endring slik at praksis til en hver tid er basert på oppdatert kunnskap.

Excellent IT Education (ExcITEd) springer ut fra IME-fakultetet. Målet for dette senteret er å løfte tertiær utdanning i Norge, altså all utdanning over videregående nivå og fagskoler. Stikkord: Økt læring gjennom økt studentmedvirkning, mer fokus på prosjektbasert læring, tidligere studentinvolvering i fou-aktivitet. Senteret satser sterkt på utprøving og tildels utvikling av it-baserte læringsverktøy. Det samme fagmiljøet var også finalist i 2013, da under navnet 2-IT.

Entrepreneurship as a vehicle for student engagement and learning (ENgage) springer ut fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, men er et konsortium som består av en rekke deltakere, som Entreprenørskolen, Eksperter i Team, TrollLABs og Spark NTNU.

Dette er alle de ni finalistene:

* Høgskolen i Lillehammer - CEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts

* Norges milø- og biovitenskapelige universitet - SITRAP – Centre for Integrated and Transdisciplinary Education in Planning

* NTNU:
SCOPE – Center for Excellence in Medical Education
Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship
EXcITEd – Excellent IT Education

* Høgskolen i Oslo og Akershus - Centre for Interprofessional Interaction with Children and Youth

* Universitetet i Bergen - iEarth – Centre for Integrated Earth System Education

* Universitetet i Oslo - CCSE – Center for Computing in Science Education

* UiT Norges arktiske universitet - INTERPROF – Centre for Interprofessional Education in Health and Social Sciences