NTNU får to sentre for fremragende utdanning

Fire fagmiljøer får status for fremragende utdanning. To av dem er på NTNU.

Ny SFU: NTNU - EXcITEd – Excellent IT Education.
Publisert Sist oppdatert
Ny SFU: NTNU - Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship.
Ny SFU: Universitetet i Oslo - CCSE – Center for Computing in Science Education.
Høgskolen i Lillehammer - CEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts.
NTNU-professor Guttorm Sindre skal lede den nye SFU-en ExcITED.

- Hva skal jeg si!? Dette var flott. At vi får to av fire er en utrolig anerkjennelse for det arbeidet NTNU har gjort på utdanningsområdet. Her er det stor stemning, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad til UA.

Etter første søknadsrunde valgte ekspertkomiteen ut ni finalister som gikk videre til finalerunden og etter institusjonsbesøk i sommer ble komiteen enige om å gi fire nye fagmiljøer SFU-status, ifølge Nokut.

De fire nye sentrene er:

* Høgskolen i Lillehammer - CEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts

* NTNU - Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

* NTNU - EXcITEd – Excellent IT Education

* Universitetet i Oslo - CCSE – Center for Computing in Science Education

Sentrene ble avslørt på Nokuts utdanningsfest tirsdag kveld.

Samarbeid med Nord universitet

Kjeldstad sier det har vært hard konkurranse om å få SFU-status, og mener de fire fagmiljøene som er plukket ut har utmerket seg med eksellensnivå.

Begge de to NTNU-sentrene er i samarbeid med Nord universitet. Engage gjennom entreprenørskolen, og EXcITEd gjennom spillteknologimiljøet.

- Her er det miljø som har funnet hverandre. Det synes jeg er veldig spennende, sier Kjeldstad.

Foruten penger fra Nokut, venter det nå en pott både fra NTNU sentralt og fakultetene. Det er en del av premisset for å få SFU-status.

LES OGSÅ: 3 av 9 finalister er fra NTNU

Mange blir involvert

- Dette betyr at vi kan satse enda mer på å finne opp innovative måter som studentene kan lære på, og involvere stuentene mer aktivt. Vi skal jobbe opp mot mer studentaktive læringsformer med mer bruk av IT-verktøy og mer samarbeid på tvers av campuser, sier NTNU-professor Guttorm Sindre, som blir leder for ExcITED.

Han forteller at senteret vil fokusere på hele løpet fra rekruttering av studenter til å ruste dem godt for arbeidslivet. Samtidig er økning av jenteandelen i IKT-fagene også et mål. Ifølge Sindre kommer NTNU-ansatte fra både Trondheim, Gjøvik og Ålesund, samt ansatte ved Nord universitet til å bli involvert. I tillegg vil de ansette en del studenter i mindre stillinger.

- Innspill og medvirkning fra studenter er essensielt, sier Sindre.

Excellent IT Education (ExcITEd) springer ut fra IME-fakultetet ved NTNU. Målet for dette senteret er å løfte tertiær utdanning i Norge, altså all utdanning over videregående nivå og fagskoler. Stikkord: Økt læring gjennom økt studentmedvirkning, mer fokus på prosjektbasert læring, tidligere studentinvolvering i fou-aktivitet. Senteret satser sterkt på utprøving og tildels utvikling av it-baserte læringsverktøy. Det samme fagmiljøet var også finalist i 2013, da under navnet 2-IT. Senteret ledes av Guttorm Sindre.

Entrepreneurship as a vehicle for student engagement and learning (ENgage) springer ut fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, men er et konsortium som består av en rekke deltakere, som Entreprenørskolen, Eksperter i Team, TrollLABs og Spark NTNU. Senteret ledes av Roger Sørheim.

– Jeg vil gjerne gratulere alle de nye Sentrene for fremragende utdanning. De er med på å inspirere alle som etterstreber høy kvalitet. De skal være med å vise vei, når vi nå har ambisjoner om å løfte utdanningskvaliteten også i bredden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Nokut.

- Historisk satsning

Kandidatene til å få SFU-status består gjerne av grupperinger innen forskjellige fagmiljø som har samarbeidsprosjekter. Blir de Senter for fremragende utdanning, vil dette utløse midler som gjør at man kan opprette stillinger og jobbe mye mer målrettet.

Det var i januar det ble det klart at Nokut skulle lyse ut midler til flere SFU-er. Nokut-direktør Terje Mørland kalte det en historisk satsning.

Fire til åtte millioner årlig

Det var på forhånd uklart hvor mange fagmiljøer som skulle få SFU-status. Nokut varslet at det ville bli mellom tre og seks. Hvert av sentrene tildeles mellom fire og åtte millioner kroner årlig, basert på aktivitetsnivået beskrevet i søknaden.

Sentrene for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010. Formålet er å stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilbyr fremragende utdanning. SFU-ene skal også blant annet bidra til gode relasjoner mellom utdanning og samfunns- og yrkesfelt, samt spredning av kunnskap.

 – For å sette studenter i stand til å løse problemer må vi vite hvordan de lærer. Derfor er en av sentrenes oppgaver å teste ut nye undervisningsmetoder og å forske på læring og undervisning. Sentrene kjennetegnes også ved et stort studentengasjement og involvering av studentene både i utviklingen av selve utdanningene og i visjonen for sentrene, sier Nokut-direktør Terje Mørland.

Utdanningskvalitetsprisen til NMBU

Under utdanningsfesten tirsdag kveld ble også Utdanningskvalitetsprisen delt ut. Det var NMBU som stakk av med prisen på én million kroner for å ha utviklet og oppnådd stor internasjonal suksess med en undervisningsmodell i mastergradsstudiet i agroøkologi. Undervisningsmodellen bidrar til å sette studentene i stand til å løse komplekse, globale utfordringer gjennom deltakelse, involvering, refleksjon og dialog, ifølge Nokut.

LES OGSÅ: Satser enda tyngre på fremragende utdanning
LES OGSÅ: Komiteen slet med å velge SFU-kandidater