Justert ramme til campusprosjektet og midler til oppstart av Ocean Space Center-bygging

11,6 milliarder til campusprosjektet har blitt til 11,9 i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. I tillegg foreslår de å gi 500 millioner til byggestart på Tyholt.

Regjeringen foreslår å bevilge 365 millioner til videre forprosjektering av NTNUs nye samlede campus på Gløshaugen.
Publisert Sist oppdatert

I sitt forslag til statsbudsjett for 2022 skriver Kunnskapsdepartementet at at NTNUs campusprosjekt skal planlegges ut ifra en kostnadsramme på 11,9 milliarder kroner.

Det er 300 millioner mer enn det statsråd Henrik Asheim hadde med seg da han kom med sine lovnader tidligere i år, og er en justering etter konsumprisindeksen.

I tillegg foreslår regjeringen å gi Statsbygg 365 millioner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til forprosjektering, samt videreføre 10 millioner kroner til NTNU fra Kunnskapsdepartements budsjett til arbeidet med prosjektet.

«Ei samling av campus skal bidra til betre kvalitet i utdanning, forsking, innovasjon, kunst og formidling.» skriver Kunnskapsdepartementet i budsjettforslaget.

På toppen av dette kommer 639 millioner kroner til Senter for psykisk helse, som er et samarbeid mellom NTNU og St. Olavs hospital. Disse midlene foreslås tildelt over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Også Ocean Space Center loves penger over statsbudsjettet. Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en tildeling på 500 milioner kroner for neste år til oppstart av bygging.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.