Finansiering av Ocean Space Centre Esa-godkjent

Eftas overvåkingsorgan Esa har godkjent full statlig finansiering av forsknings- og undervisningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim.

Minimum 80 prosent av senterets samlede kapasitet skal brukes til ikke-økonomiske aktiviteter som utdanning og uavhengig forskning.
Minimum 80 prosent av senterets samlede kapasitet skal brukes til ikke-økonomiske aktiviteter som utdanning og uavhengig forskning.
Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at den viktigste forutsetningen for Esas godkjennelse er at minimum 80 prosent av senterets samlede kapasitet brukes til ikke-økonomiske aktiviteter som utdanning og uavhengig forskning.

– Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi og utdanne fremtidens spesialister. Det vil bidra til å sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse knyttet til høsting og forvaltning av havrommet, sier havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Det er fra regjeringshold foreslått en oppstartsbevilgning på 500 millioner kroner i 2022 for Ocean Space Centre. Dette er en del av en samlet kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Arbeidet med å ferdigstille reguleringsplanen pågår nå i Trondheim kommune.