utsynsmeldingen

- Få ansatte omgitt av så mange indikatorer, incentiv og rapporteringskrav

Regjeringen vil redusere antallet finansieringskategorier for studiepoeng fra seks til tre.

Ola Borten Moe legger opp til mindre styring og mer tillit.
Publisert Sist oppdatert

Les Stortingsmeldingen her

For å gjøre det lettere for institusjonene å gjøre disse prioriteringene, vil regjeringen innføre et nytt finansieringssystem. Målet er å gi lærestedene mer tillit og større handlingsrom til å utforme eget utdanningstilbud, men også mer ansvar for å utdanne folk som arbeidslivet etterspør, skriver Ola Borten Moe i en pressemelding i forbindelse med at han legger fram regjeringens stortingsmelding Utsyn over kompetansebehovet i Norge.

Færre krav, mer tillit

- UH-sektoren huser noen av landets mest engasjerte og dedikerte medarbeidere. Samtidig er få ansatte omgitt av så mange indikatorer, incentiv og rapporteringskrav. Dette tar vi nå tak i, sa ministeren.

Alle disse kravene og indikatorene har gjort systemet komplekst og tungrodd, fortsatte Borten Moe.

i- Institusjonene har tilpasset seg, og satses på det som premieres framfor det som ikke så lett lar seg måle. Nå er vi tydelig på at institusjonene må åta et større ansvar, for selv å prioritere og dimensjonere tilbudet innenfor gjeldende budsjettrammer.

Derfor vil regjeringen sette tillit i høysetet.

- Nå tar vi et kraftig grep for større tillit, færre tellekanter og mindre detaljstyring. Vi tydeliggjør institusjonenes makt, og vi fjerner unødvendig byråkrati. Med denne tilliten følger det økt ansvar, både for institusjoner og enkeltansatte – og det er et ansvar jeg er sikker på at de er klare til å ta. Dette er tillitsreform i praksis, sier Borten Moe.

Regjeringen vil:

  • fjerne resultatbasert uttelling på indikatorene for utvekslingsstudenter, publiseringspoeng og eksterne inntekter.
  • redusere antallet finansieringskategorier for den resultatbaserte uttellingen for studiepoeng fra seks til tre.
  • erstatte indikatoren for uteksaminerte kandidater med en indikator for fullføring av studieprogrammer.
  • videreføre indikatorene for gjennomførte studiepoeng og avlagte doktorgrader og oppjustere satsen for studiepoenguttelling.

Fleksibel og desentralisert utdanning

– Uansett sosial eller kulturell bakgrunn, uansett hvor i landet du bor, uansett økonomiske forutsetninger – alle skal ha mulighet til å utvikle seg, bli utfordret og bli kvalifisert, sier Borten Moe.

Regjeringen vil gjøre endringer i Lånekassens ordninger som skal gjøre det lettere å få studielån til korte utdanninger, og fortsette satsingen på et fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud og på studiesentre.

Regjeringens mål

Strukturell mangel på arbeidskraft og udekket etterspørsel etter flere sentrale og kritiske kompetanser gjør at det er nødvendig å prioritere hva vi bør satse på. Regjeringen prioriterer følgende for utdannings- og kompetansepolitikken framover:

  • kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv

  • kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet

  • kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å håndtere den demografiske utviklingen, balansert opp mot behovet for arbeidskraft i andre sektorer i samfunnet

Fra 6 til 3 kategorier

Regjeringen går fra 6 til 3 finansieringskategorier De nye er:

Kategori 1: Humaniora, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag.

Kategori 2: Realfag, teknologi, helse- og sosialfag, lærerutdanning og utøvende kunst- og mediefag.

Kategori 3: Lege-, tannlege- og veterinærutdanning.