- Det var studentene som la ned Nesna

- Vi greier ikke å opprettholde studiestedene hvis vi ikke får nok søkere, så egentlig er det studentene som har lagt ned Nesna, hevdet rektor Hanne Solheim Hansen under dagens høring i utdanningskomitéen.
Ved siden av hverandre med diametralt motsatt syn: Rektor Hanne Solheim Hansen vil legge ned studiested Nesna, mens Catrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland vil opprettholde studiestedet. 
    
      (Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland)

Ved siden av hverandre med diametralt motsatt syn: Rektor Hanne Solheim Hansen vil legge ned studiested Nesna, mens Catrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland vil opprettholde studiestedet.  Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

En rekke organisasjoner deltok under høringa i stortingets utdannings- og forskningskomite om studiested Nesna mandag. De fleste var samstemte: Forsvinner campus Nesna vil det få store konsekvenser i form av tapte arbeidsplasser, studietilbud regionalt og muligheten til å utdanne lærere og sykepleiere til regionen. Samtidig advarte Forskerforbundets Guro Lind mot å overstyre universitetenes autonomi.

Iført bunad, som er blitt et symbol på motstand mot sentralisering, argumenterte Jenny Myklebust for at utdannings- og forskningskomitéen må reversere vedtaket til Nord universitet. Til høyre: Ingvild Sivertsen, studentorganisasjonen på Helgeland.  

Iført bunad, som er blitt et symbol på motstand mot sentralisering, argumenterte Jenny Myklebust for at utdannings- og forskningskomitéen må reversere vedtaket til Nord universitet. Til høyre: Ingvild Sivertsen, studentorganisasjonen på Helgeland.  

 

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Ba Stortinget ta ansvar

- Dette handler om samfunnsansvar. Når regjering og departement ikke tar dette ansvaret, må Stortinget gjøre det, sa Renate Karin Nordnes fra Utdanningsforbundet under utdannings- og forskningskomitéens høring om nedlegging av Nesna.

En offensiv rektor Hanne Solheim Hansen prøvde å avdramatisere vedtaket til Nord universitet om å legge ned studiestedet Nesna.

- Den eneste måten å sikre flere lærere og sykepleiere til regionene på, er å samle våre aktiviteter på Mo. Nord skal fortsatt ha en sykepleierutdanning og en samlingsbasert lærerutdanning på Helgeland. Avstanden er kun 67 kilometer, en times tid unna Nesna, argumenterte hun.

Nord universitets vedtak i juni innebærer å samle lærerutdanninga (på Nesna) og sykepleierutdanninga (i Sandnessjøen) i Mo i Rana.

SV vil hindre nedlegging

Bakgrunnen for dagens høring i utdannings- og forskningskomitéen er representantforslaget fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski fra SV, som lyder slik:

1. Stortinget ber regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet.

2. Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med en plan for hvordan man kan oppfylle intensjonene i Meld. St. 18 (2014–2015) om å styrke studiestedene slik at de kan bli mer betydningsfulle i sin region.

3. Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

Utdanningskomiteen skal avgi sin innstilling 5. november med påfølgende debatt i stortingssalen 12. november.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås tok på seg bunad i anledning dagens høring. Hun er en av de fire SV-representantene som har levert inn forslag om at Stortinget stanser endringa av studiestedsstruktur ved Nord universitet. Til venstre: Senterpartiets Marit K. Strand. 
    
      (Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland)

Stortingsrepresentant Mona Fagerås tok på seg bunad i anledning dagens høring. Hun er en av de fire SV-representantene som har levert inn forslag om at Stortinget stanser endringa av studiestedsstruktur ved Nord universitet. Til venstre: Senterpartiets Marit K. Strand.  Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

 

- Kan skje andre

Omtrent alle som har stukket hodet fram i debatten om framtidig studiestedsstruktur ved Nord universitet, holdt innlegg under høringa: Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, studentorganisasjonen på Helgeland, Nordland fylkeskommune, Nesna kommune og de berørte fagforeningene, for å nevne noen.

- Vi er fornøyd med dagen i dag. Det var godt å endelig nå fram med vår side av saken og få belyst mye av det vi mener er feil i både saksgang og selve vedtaket, sa pressetalskvinne i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Catrine Hole til UA da høringa var over.

Ekstra interessant syntes hun det var at en tillitsvalgt fra Høgskulen på Vestlandet ga uttrykk for bekymring under høringa.

- Om det er så lett for et universitetsstyre å gjøre så store inngrep i en hel region, er det klart det er skremmende for mange i universitets- og høyskolesektoren, sa hun til UA.

- Lokale erfaringer er viktig

- Hvis det fortsatt er et mål om å ha spredt bosetting i Norge, er det viktig med et spredt utdanningstilbud, sa rådgiver Mats Kvaløy-Bjørbekk i Fagforbundet.

Han pekte på at desentralisert høyere utdanning spiller en viktig rolle for å skape ei god samfunnsutvikling.

- I de neste ti årene vil vi ha et stort underskudd på kompetanse innenfor skole og helsevesen over hele landet. Hele 60 prosent av studentene blir værende og får sin første jobb i nærheten av studiestedet.

Deretter trakk han fram et perspektiv som ikke har vært sentralt i debatten:

- Omgivelser og nærmiljø er med å forme prioritering, kultur og arbeidsmåter. Lokale forhold er viktig og vi må passe på å ikke bli for ensartet. Å drive barnehage, opplæring og omsorg er ikke nødvendigvis helt det samme i en liten distriktskommune som i en større by. Studiesteder med lokal forankring kan bidra med utvikling av fag og profesjoner. Forsvinner disse, kan det resultere i mindre meningsmangfold og kritisk tenkning innenfor fagdisiplinene, argumenterte han.

Hjørnesteinsbedrift forsvinner

Dragkampen mellom et nytt universitet som vil ha styrke nok til å møte nye, strenge krav og lokalsamfunnet som frykter konsekvensene, kom tydelig fram da ordfører Hanne Davidsen fikk ordet. Hun pekte på at Nord universietet er den største arbeidsgiveren i Nesna kommune. Kommunen vil ha mellom 220-235 færre sysselsatte ved nedlegging, noe som utgjør nærmere 30 prosent av Nesnas arbeidsstokk. Det vil bli svært vanskelig å finne arbeidsplasser for dem, mente hun.

- Når mange må flytte, blir det boliger til salgs. De kan ikke regne med å få solgt husene. Det blir en nedgang i folketallet som igjen fører til mindre aktivitet og færre arbeidsplasser i Nesna. Å miste viktige kompetansearbeidsplasser vil svekke verdiskaping og bosetting, sa Nesna-ordføreren.

Ordfører Hanne Davidsen i Nesna kommune skisserte konsekvensene for lokalsamfunnet av å miste så mange statlige arbeidsplasser.  
    
      (Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland)

Ordfører Hanne Davidsen i Nesna kommune skisserte konsekvensene for lokalsamfunnet av å miste så mange statlige arbeidsplasser.   Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

 

Nok en gang ble det pekt på at Stortinget må gripe inn:

- Det å ha en desentralisert campus, krever et økonomisk handlingsrom som er annerledes enn i dag. Storting og regjering må legge til rette for at Nord universitet har økonomiske forutsetninger for å bevare den nåværende studiestedsstrukturen. Vi er uenig i at Nesna skal legges ned. Statssekretær Bjørn Haugstad sa at studiesteder ikke skulle bli nedlagt. Fusjonsplattformen sa det samme. Det trodde folk på. Dette er et tillitsbrudd, sa fylkesrådgiver Thomas Norvoll fra Nordland fylkeskommune.

- Forverret tilbud

Bård Anders Langø fra KS Nordland trakk fram det nylige valgresultatet og mente velgernes signaler var tydelige: De vil ha en desentralisert utdanningsmodell.

Langø viste til at det er skrikende behov for å sikre kompetanse i sentrale nøkkelroller. Mangelen på arbeidskraft er prekær. Rekruttering av særlig lærere og sykepleiere er særdeles viktig. Da Vefsn kommune søkte etter fem sykepleiere i heltidsstilling, fikk de null søkere.

- Våre medlemmer sier tydelig fra om  at vi har fått et forverret tilbud for kommunene i Nordland, ansvaret ligger hos storting, regjering og departement for å gi studiestedene attraktive studietilbud også utenfor de sentrale områdene, sa han.

Norsk sykepleierforbund vil ha en egen finansieringsordning som kompenserer for at det er dyrt å tilby et desentralisert tilbud. Faglig har utdanningstilbudet i Sandnessjøen vært godt, sa førsteamanuensis Jorunn Hov, som representerer forbundet i Alstahaug.

- Nedlegging var et betydelig tap for distriktet. Nord universitet kan ikke bare være til stede i den nordligste delen av Helgeland, slo hun fast.

- Ikke drive detaljstyring

Forskerforbundets leder Guro Lind advarte sterkt mot at Stortinget overprøver det vedtaket som er fattet i universitetsstyret:

- Stortinget skal legge de overordnede føringene for sektoren, men ikke drive detaljstyring. Studietilbudet blir ikke bedre av at Stortinget skal bestemme lokalisering av disse tilbudene. Autonomi er et viktig prinsipp og det er viktig for Stortinget å ha en armlengdes avstand, sa hun.

Videre viste hun til at Nord universitet er en stor arbeidsplass på Nesna og at det er en en fare for at boligmarkedet kollapser. Forskerforbundet ber derfor om at det må etableres omstillingsmidler som dekker folks verditap på boliger.

- Videre viser vi til kritikken som er rettet mot beslutningsgrunnlaget til Nord universitet. Universitetet må nå utarbeide en realistisk plan for gjennomføring av vedtaket om nedlegging, sa hun.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fadderukestart til tross for krisetider

Selv om ting er annerledes fra i fjor, betyr det ikke at det blir mindre gøy i år, mener fadderne ved linjeforeningen Primetime. Universitetsavisa fikk henge seg på festlighetene når de tok imot nye studenter mandag.

Immatrikuleringen 2020

Rektor: - Vi trenger de engasjerte menneskene

- Vi trenger engasjerte mennesker som står opp for ytringsfriheten, sa Anne Borg i sin første immatrikuleringstale som rektor. 

Immatrikulering også i Ålesund og Gjøvik

Immatrikuleringen ved NTNU foregår på tre campuser også i år. UA strømmer arrangementene for seg.

Førstereis-rektor Anne Borg på generalprøve

Litt over klokka 10 tester Anne Borg ut talen for kamera og mikrofon. Årets studiestart er hennes første som NTNUs rektor.