- Alt for mange norske godkjenningsordninger

Norge holder seg med 18 statlige godkjenningskontor som vurderer innvandreres kompetanse. Disse er fordelt på 12 departementer. - Systemet er klart for oppgradering og forenkling, mener Nokut-direktør Terje Mørland.

Må forenkles. - Godkjenningslandskapet i Norge er uhyre fragmentert, mener Nokut-direktør Terje Mørland.
Må forenkles. - Godkjenningslandskapet i Norge er uhyre fragmentert, mener Nokut-direktør Terje Mørland.
Publisert Sist oppdatert

Dette kom fram under den store Nokut-konferansen om utenlandsk utdanning tidligere denne uka. Terje Mørland kom med to hovedbudskap under en paneldiskusjon: Det ene er behovet for hurtigkartlegging av flyktningers kompetanse, og det andre å få til en mer rasjonell samordning av de norske godkjenningsordningene.

- Godkjenningslandskapet i Norge er uhyre fragmentert med til sammen 18 statlige godkjenningskontorer, underlagt 12 departementer. Hele dette systemet er nå er klart for oppgradering og forenkling, fremhevet han, i følge Nokut.no.

Panelet var enig i at forenkling var viktig og ytret håp om at dette blir tydelig adressert i vårens stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Som minimum bør det legges til rette for en felles søknadsportal og ett telefonnummer.

UA har tidligere skrevet om den store pågangen Nokut opplever i forbindelse med flyktningekrisen. Antallet søknader om å få godkjent utdanning har økt fra uke til uke, og det siste anslaget er 7 500 søknader bare i år. Organet innfører nå en månedlig sjekk av syriske utdanningsdokumenter.

Om det norske antallet oppleves som høyt, har til sammenligning Sverige mottatt hele 23000 søknader så langt i år. Under konferansen kom det fram at svenskene opplever store utfordringer knyttet til det stadig økende antallet flyktninger som kommer uten dokumentasjon og med avbrutte utdanninger.

Geir Barvik, direktør i IMDi, innledet paneldiskusjonen med å gi en oppdatert statusrapport om flyktningsituasjonen i Norge. Barvik understreket behovet for et spesialtilpasset opplegg for innvandrere med høyere utdanning. Målet må være at disse gruppene kan komme raskere ut i jobb enn det legges opp til i dagens 2-årige introduksjonsprogram.

Avslutningsvis fremhevet Terje Mørland og Stig Arne Skjerven at NOKUT arbeider med å kartlegge utenlandsk kompetanse i tett dialog med arbeidslivet, utdanningsinstitusjonene og andre myndigheter:

– Sammen kan vi på hver våre vis bidra til å gjøre det enklere å matche kompetansen innvandrerne har med seg med norske arbeidsgiveres behov – og skape vinn-vinn situasjoner. Dette fordrer godt samarbeid på tvers av sektorene. Det gjelder til enhver tid. Men oppgavene blir ikke mindre av flyktningestrømmen vi opplever i disse dager, eller av at den kommer samtidig med nedkjølingen i norsk økonomi. Det er bare å brette opp ermene.

326 representanter fra norske utdanningsinstitusjoner, godkjenningskontorer eller som arbeider med veiledning av personer med utenlandsk kompetanse var tilstede på konferansen.

Powered by Labrador CMS