Anklager NTNU for forfølgelse

«Den opptreden som arbeidsgiver her legger for dagen vil jeg selv karakterisere som forfølgelse» skriver førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved ISA i et brev til Sivilombudsmannen.

Øyvind Eikrem har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid i om lag fem år. Han mener seg uttsatt for et forsøk fra kolleger og ledere ved instituttet på «å skitne til en politisk motstander.»
Publisert Sist oppdatert

I brevet klager Eikrem på NTNUs handlemåte i kjølvannet av Filter Nyheters oppslag fra februar i år, hvor de kopler Eikrem til en Facebook-profil som formidler ytringer som oppleves som rasistiske.

Filter-oppslaget var den da siste utviklingen i en sak som har pågått siden 2018, da Eikrem ble intervjuet av det høyreorienterte nettstedet Resett hvor han kommenterte hendelsen hvor to afghanske tenåringer ble drept. Kort tid etter intervjuet skrev UA at Eikrem ble innkalt til samtale med instituttlederen ved Institutt for sosialt arbeid (ISA) , hvor Eikrem er ansatt.

Kort tid etter oppslaget ble Eikrem ifølge organisasjonsdirektør Ida Munkeby kalt inn til samtale. I mai ble han varslet av dekan Marit Reitan at man ville foreta innsyn i hans datautstyr for å finne ut om han kan koples til fb-profiler som sprer rasistisk innhold. Om det ved dette kan dokumenteres at han har «brutt IKT-reglementet» (Reitans formulering i brevet til Eikrem) risikerer han å miste jobben.

Ytringsfrihet

Hovedpersonen selv mener NTNU bryter med ytringsfriheten i sin handlemåte overfor ham. «(A)rbeidsgiver legger seg bort i forhold som er trivielle og urelaterte til min stilling ved den nevnte arbeidsplassen», skriver Eikrem i klagen som legges fram for Sivilombudsmannen. Her hevder Eikrem at han blir utsatt for et forsøk fra kolleger og ledere ved instituttet på «å skitne til en politisk motstander.»

Han er særlig kritisk til dekan Marit Reitans handlemåte i denne saken.

«Jeg vil mene at det står i klar motsetning til den grunnleggende ytringsfrihet som alle mennesker måtte ha, og at NTNU trår klart utenfor det området som de kan granske/styre/ bestemme med denne prosessen de har initiert,» skriver Eikrem.

Fryktkultur

Han mener dette bidrar til å skape en «fryktkultur» ved NTNU.

«Jeg vil avslutningsvis påpeke at jeg i 2018 var gjenstand for en omfattende debatt om ytringsfriheten i offentligheten som ansatt ved NTNU, hvor arbeidsgiver den gang tydelig ga uttrykk for at lovlighet var grensen for ansattes ytringsmuligheter i tillegg til at rektor (etter langt om lenge og kun grunnet medietrykk i hovedstadsmediene) kom med en slags beklagelse,» skriver Eikrem, og viser til to intervjuer UA gjorde med henholdsvis daværende rektor Gunnar Bovim samt dekan Marit Reitan.

Bovim: - Her tråkket vi feil

Reitan: - Eikrem er innenfor

Eikrem oppfatter at prosessen som er iverksatt mot ham nå må forstås på denne bakgrunn:

«Mitt syn er at NTNUs forsøk (initiert av dekan Marit Reitan) på å sette i gang en granskning basert på "Filter Nyheters" påstander er et takk for sist og er meget kjærkomment for enkelte ledere ved NTNU. Dette er forstemmende», skriver Øyvind Eikrem i sin klage til Sivilombudsmannen.

Eikrem sendte inn brevet i slutten av juni. Behandlingsfrist er tre uker.