Eikrem-saken:

Etterlyser støtte fra Bovim til instituttleder Riina Kiik

Rektor Gunnar Bovim får kritikk for manglende støtte til leder for Institutt for sosialt arbeid (ISA) når det gjelder hennes håndtering av den såkalte Eikrem-saken. – Han kunne sagt offentlig at hun har hans tillit, sier Siri Forsmo, leder for instituttstyret ved ISA.

- Jeg synes media har vært aldeles ukritisk i å la én medarbeider få all definisjonsmakt, og få etterlate et inntrykk av Kiik som en despotisk instituttleder. Det synes jeg blir helt feil, sier Siri Forsmo.
Publisert Sist oppdatert

Institutt for sosialt arbeid (ISA) var ridd av en konflikt store deler av høsten i fjor. I sentrum av konflikten sto førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Konflikten startet da han ble intervjuet av Resett etter et dobbeltdrap av to unge afghanske menn. Universitetsavisa kunne kort tid etter fortelle av Eikrem var kalt inn på teppet av instituttledelsen ved ISA på grunn av intervjuet .

Deretter tok studenter ved ISA initiativ til et opprop hvor de tok avstand fra uttalelsene hans. Alle underskriverne går andre året på studiet og har hatt Eikrem som foreleser i psykologi. Dette oppropet ble kjent for offentligheten sent i fjor høst. Her kom det fram at det ble forsøkt holdt skjult av ledelsen ved ISA. Gunnar Bovim gikk kort tid etter ut og beklaget at dette hadde skjedd. «Vi har håndtert denne saken dårlig», sa NTNU-rektoren til Universitetsavisa .

- Bovim burde vært klar og tydelig

Nå får saken en ny omdreining, ved at Instituttstyret ved ISA før jul sendte en uttalelse til NTNU-rektor Bovim og SU-dekan Marit Reitan, hvor man blant annet skriver:

«Dette er en sak med flere sider, og styret etterlyser tydelig støtte fra rektor til instituttet og instituttets ledelse.»

Det er Khrono som først omtalte denne uttalelsen.

Til Universitetsavisa sier leder for ISAs instituttstyre, Siri Forsmo, at hun synes Bovim burde kunnet uttrykke sin støtte til instituttleder Riina Kiik i denne saken.

- De ansatte har lest om seg selv i media i hele fjor høst, og det har vært en belastning for dem. Da saken kom opp på nytt senhøstes, i og med brevet fra studentene, og Rektor nok en gang la seg flat, synes jeg han – om ikke annet så i en bisetning – kunne ha sagt klart og tydelig at instituttlederen ved ISA har hans tillit, sier Forsmo.

- Hun er framstilt som en despot

- Bovim sa i et intervju at Kiik søkte råd fra ledelsen ved NTNU, men at hun fikk dårlige råd derfra. Er ikke det en måte å ta noe av støyten fra henne?

- Jeg merket meg den uttalelsen fra ham. Jeg synes likevel at når Kiik er hengt ut i landets medier som en som nekter folk å ytre seg – noe jeg som har fulgt saken som styreleder oppfatter at ikke har hendt – så burde det vært mulig for Bovim å være tydelig på at hun har hans støtte og tillit, sier Forsmo.

Lederen for ISAs instituttstyre benytter også anledningen til å rette et spark i Eikrems retning.

- Jeg synes media har vært aldeles ukritisk i å la én medarbeider få all definisjonsmakt, og få etterlate et inntrykk av Kiik som en despotisk instituttleder. Det synes jeg blir helt feil, sier Siri Forsmo.

- Hva vet hun om det?

Når Eikrem får seg forelagt denne uttalelsen fra lederen for instituttstyret, svarer han slik:

- Hva vet Forsmo om det? Hun var ikke til stede i det første møtet mellom instituttleder Kiik og meg. Forsmo har all sin informasjon fra den ene siden. Det er sagt ting til meg fra instituttledelsen som er aldeles hårreisende. Bare en del av det er kommet fram i media, sier Øyvind Eikrem.

Han sier til Universitetsavisa at han hadde håpet at det var mulig å legge denne saken bak seg nå.

- Men da jeg ble informert om denne uttalelsen fra instituttstyret like før nyttår, innså jeg at det ikke var mulig.

Eikrem opplever dette som et forsøk på omkamp fra ledelsens side. Til Forsmos uttalelser har han denne generelle kommentaren:

- Det hun sier her, viser bare at hun ikke har fulgt med i hva dette egentlig dreier seg om. Forsmos forestilling om at jeg på et eller annet uforklarlig vis skulle bestemme ordvalg og overskrifter, for eksempel til NRK, er bare komisk.

Rektor: - Uttalt meg prinsipielt

Gunnar Bovim kommenterer Forsmos kritikk slik overfor Universitetsavisa:

- Jeg har kun uttalt meg prinsipielt i denne saken. Når det reises tvil om ytringsfrihetskulturen ved NTNU så var det viktig for meg å slå fast at det hersker full ytringsfrihet ved NTNU. Dette var en overordnet uttalelse, sier Bovim.

Han legger til at både fellesadministrasjonen og fakultetet er engasjert i å følge opp hvordan saken håndteres videre ved instituttet.

- Men når spørsmålet kommer på bordet i og med instituttstyrets brev: Har du full tillit til ISAs instituttleder Riina Kiik?

- Det har jeg, for om hun ikke hadde hatt det, ville hun ikke lenger vært instituttleder, slår Gunnar Bovim fast.

Universitetsavisa har prøvd å få kontakt med Riina Kiik, men har ikke mottatt svar på vår henvendelse.

Fakta

NTNU vs Øyvind Eikrem

  • Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU ble intervjuet av Resett tidlig i fjor høst i forbindelse med drapet på to afghanske menn i Trondheim.
  • I etterkant av intervjuet ble Eikrem kalt inn på instituttlederens kontor hvor han ble kritisert for uttalelsene til nettstedet.
  • Intervjuet førte til en diskusjon om akademisk ytringsfrihet ved NTNU. Rektor Gunnar Bovim var raskt ute og sa at ytringsfriheten ved NTNU er absolutt, så lenge en overholder norsk lov.
  • Også dekanen ved fakultet Eikrem tilhører slo i etterkant av intervjuet fast at dette er uttalelser som er innenfor hva en vitenskapelig ansatt ved NTNU kan si.
  • To måneder etter intervjuet med Resett ble det kjent at 44 studenter har signert et klagebrev mot Eikrem i forbindelse med uttalelsene. Eikrem fikk beskjed om å behandle brevet konfidensielt. Med det blusset diskusjonen om ytringsfrihet opp igjen.
  • Rektor Gunnar Bovim gikk kort tid etter at saken ble kjent ut og sa at NTNU hadde behandlet saken dårlig, og at Eikrem ikke skulle fått munnkurv. - Det er bare å legge seg flat her, sa Bovim.
  • I februar i 2020 publiserte Filter Nyheter en reportasje som kopler Eikrem til en høyreorientert profil på Facebook som oppleves å spre rasistisk innhold. Eikrem benekter befatning med profilen.
  • Straks etter ble han kalt inn til NTNU-ledelsen for samtale. I mai ble han varslet om at det vil bli foretatt innsyn i hans datamaskin.
Øyvind Eikrem førsteamanuensis sosialt arbeid