NTNU vurderer samarbeid med israelske oljeforskere

NTNU vurderer å inngå forskningssamarbeid med israelske universiteter om olje og energi. Forskere fra NTNU deltar på reisen når olje- og energiminister Tord Lien besøker Israel i september.

Egil Tjåland, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk, drar til Israel for å knytte kontakter med israelske oljeforskere.
Egil Tjåland, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk, drar til Israel for å knytte kontakter med israelske oljeforskere.
Publisert Sist oppdatert
På olje- og gassområdet oppfører Israel seg som en bølle, sier Peder Martin Lysestøl, som mener NTNU ikke bør reise til Israel.
På olje- og gassområdet oppfører Israel seg som en bølle, sier Peder Martin Lysestøl, som mener NTNU ikke bør reise til Israel.

Israels olje- og gassutvinning er konfliktfylt. Flere maritime grenser er omstridt i området, men leder Egil Tjåland ved Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk, sier han skiller mellom politikk og forskning i denne saken.

Politisk rådgiver Elnar Holmen i Olje- og energidepartementet skriver i en e-post til Universitetsavisa at "Et delmål for reisen er å knytte kontakter mellom israelske og norske forskningsmiljøer for mulig fremtidig samarbeid innen petroleums- og energisektoren».

Oljeboring på okkupert område

Israels største gassfelt til havs, Leviathan, kan gjøre landet selvforsynt med gass de neste hundre årene, ifølge Aftenposten. Antatt produksjonsstart er 2018 eller 2019. Dette prosjektet er svært omstridt i Libanon, som hevder at feltet strekker seg inn på libanesisk farvann, og som derfor gjør krav på en del av havområdene.

I 2013 åpnet Israel for oljeutvinning på Golanhøydene. Området ble okkupert fra Syria i 1967, og okkupasjonen er ikke anerkjent av verdenssamfunnet. Israels oljeboring vil derfor foregå på okkupert område. Syria har protestert, og det syriske nyhetsbyrået SANA anklager Israel for å stjele olje fra Syria.

Israel utvinner også olje tett opp til grensa til Vestbredden. «Gjennom å videreføre sin utvinning av olje fra områdene i den grønne linjen kan Israel steg for steg tømme reservoar som ligger under Vestbredden, uten at palestinerne får nyte godt av naturressursene. Fortsatt uavklarte grenser på land og i havet vil bidra til en slik utvikling», skriver Norad i en rapport etter et besøk i området i 2012.

Ifølge BBC blir også Israel anklaget for å ha hindret palestinerne i å utvinne gass fra de store feltene utenfor Gaza.

- Interessant forskningsssamarbeid

Egil Tjåland er én av i hvert fall to NTNU-forskere som skal delta på olje- og energiminister Tord Liens delegasjonsreise til Israel. Han er instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk. UA er også kjent med at en forsker fra Institutt for produktutvikling og materialer har sagt ja til å delta.

Tjåland ble kontaktet av rektors kontor etter at olje- og energiministeren tok en telefon til Gunnar Bovim og inviterte NTNU med i delegasjonen.

- Jeg blir med fordi vi ble bedt om det fra rektor, og fordi dette kan bli et interessant forskningssamarbeid med veldig gode institusjoner og dyktige forskere, sier Tjåland.

Besøker trolig Technion

Overfor Tjåland er det nevnt at delegasjonen skal besøke forskningsinstituttet Technion og Ben-Gurionuniversitetet i Eilat. Politisk rådgiver Elnar Holmen skriver at det ennå ikke er bestemt hvilke institusjoner som skal besøkes, men at de to nevnte er anerkjente og har relevant kompetanse for både petroleums- og energisektoren.

Holmen skriver videre at den norske ambassaden i Israel også mener det finnes relevante forskningsmiljøer i Be'er Sheva.

På spørsmål om hvorfor departementet har invitert NTNU med på turen til Israel, svarer Holmen:

«NTNU er forespurt som det ledende tekniske universitetet i Norge med bred aktivitet innenfor både petroleums- og energirettet forskning.»

Han opplyser at andre universiteter og forskningsmiljøer også vil bli invitert. Universitetet i Stavanger er forespurt om å delta, og har stilt seg positive til det. Universitetet har i dag en samarbeidsavtale med Technion om studentutveksling.

Geofysikk, reservoar, boreteknologi

Hva ønsker så Egil Tjåland å få ut av turen til Israel i september?

- Jeg ser for meg å finne samarbeidspartnere innenfor det som er våre fagområder. Det er mange forskere i Israel som er gode innenfor geofysikk, reservoar og boreteknologi. Vi skal se på mulighetene for å få til et samarbeid mellom disse toppuniversitetene og NTNU, sier han.

Han sier også at det i så fall vil være snakk om et gjensidig forsknings- og utdanningssamarbeid. Hva dette vil innebære mer detaljert, kan han ikke si noe om nå.

- Vi vil se på hvilke muligheter som finnes og hvilke forskningsområder vi kan jobbe med. Men vi håper vi kan finne noen gode samarbeidspunkter, sier instituttlederen.

- Forskning, ikke politikk

- Noen av de israelske oljefeltene er omstridte: nabolandene hevder Israel beveger seg inn på deres farvann. Dessuten har Israel skapt problemer for palestinernes muligheter for gassutvinning i Gaza: Hva tenker du om at dere beveger dere inn på et så kontroversielt område?

- Jeg ser på dette som et forskningssamarbeid, ikke som et politisk samarbeid. Det er regjeringen som inviterer oss og initiativet til reisen kommer derfra. Det er rektor som har bedt meg om å delta. De politiske implikasjonene har jeg ikke noen forutsetninger for å uttale meg om. Regjeringen får ta hånd om den politiske delen, så tar vi hånd om forskningsaspektet på denne reisen, svarer Egil Tjåland.

- Israel - en oljebølle

- Jeg vil oppfordre NTNU til ikke å delta på denne reisen, sier Peder Martin Lysestøl.

Den nå pensjonerte førstelektoren ved den tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag arbeider for en akademisk boikott av Israel, og ga i år ut boka «Israel. Bak muren av myter og propaganda»

- På olje- og gassområdet har Israel oppført seg som en bølle. De stjeler olje fra Golanhøydene, nekter palestinerne i å utvinne gass i Gaza, og de ligger i grensekonflikter med blant andre land som Libanon og Kypros. At NTNU skal bidra til å styrke landets petro-kompetanse i en slik situasjon er veldig uheldig, sier han.

Lysestøl mener Israel utvikler seg i en ekstrem høyreretning, og dette – i tillegg til måten landet behander palestinerne på – gjør at NTNU bør holde seg unna.

- Tette bånd til militæret

Han har liten tro på at det er mulig å holde forskning og politikk fra hverandre.

- De såkalte forskningsmiljøene i Israel er lite uavhengige, de har tette bånd til militærstaten. Særlig Technion jobber for det militære. De samarbeider med de to største våpenprodusentene. Blant annet har forskere derfra bidratt til utviklingen av Israels droner. Å styrke forskningssamarbeidet bidrar til å styrke militærstaten som truer nabostater og okkuperer palestinsk land, sier Peder Martin Lysestøl.

Avslutningsvis leverer han følgende salve:

- Forskere i Norge som tror dette er et vanlig forskningssamarbeid oppfører seg som nyttige idioter.

UA har bedt olje- og energiminister Tord Lien om å svare på følgende spørsmål:

«Utvinning av olje og gass er et svært betent tema, og en rekke naboland mener Israel utvinner olje og gass i deres farvann: Hva tenker du om dette?»

I e-postsvaret fra politisk rådgiver Elnar Holmen er dette spørsmålet ikke besvart. Vi har også purret og bedt om svar på også dette spørsmålet uten at vi fikk noen respons tilbake.