Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

NTNU-rektor Gunnar Bovim har invitert UiB-rektor Dag Rune Olsen og tre andre rektorer til møte på Lerchendal gård i Trondheim.
Publisert Sist oppdatert

Klokken 12 lukkes dørene på Lerchendal gård, like ved Gløshaugen i Trondheim. Hva som blir sagt bak dørene, blir ikke skrevet ned. Det er nemlig verken noen saksliste eller referat fra U5-møtene.

UA får opplyst at blant annet eierskap av aviser i UH-sektoren er et tema som vil bli diskutert. I tillegg blir trolig etter- og videreutdanning, karriereveier, universitetsbygg og utdanning tema. U5-møtet blir beskrevet som en uformell arena, der hver rektor tar opp det de ønsker å diskutere.

U5 består av NTNU, UiO, UiB, NMBU og UiT, også kalt de fem gamle universitetene.

Det er cirka fire år siden U5-møtene først ble arrangert. UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller at det begynte med et behov for en møtearena mellom universitetene med medisinutdanning, og NMBU med veterinærmedisin ble med i en forlengelse av dette.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Vil diskutere Underdal-rapporten

- Vi diskuterer universitetspolitiske saker. I likhet med andre institusjoner rundt omkring, har vi behov for å diskutere saker som er av spesiell interesse for oss, sier Olsen til UA.

Som eksempel nevner UiB-rektoren at han vil diskutere Underdal-utvalgets rapport om karrierestiger og stillingsstruktur i akademia. Olsen poengterer at det er interessant å ta opp dette i U5 da en fellesnevner er mye eksternfinansiert forskning.

- Vi ved UiB skal etter hvert lage en høringsuttalelse til Underdal-utvalgets rapport, og da er det interessant å høre hva de andre i U5 tenker. Spesielt er det interessant å diskutere stillingskategorien «forsker». Dette er stillinger som ofte er eksternfinansiert, og det gjør at det blir mye midlertidighet. Vi jobber alle med å redusere midlertidigheten. Det betyr at vi i større grad må ansette forskere fast, men det er en utfordring når det er ekstern finansiering. Vi er litt usikre på hvordan det blir om det nye systemet Underdal-utvalget foreslår blir innført, og vil høre hva de andre universitetene tenker, sier Olsen.

Han regner med Universitets- og høgskolerådet også vil mene noe om Underdal-utvalgets rapport og de nevnte forskerstillingene, men at dette blir med et bredere synspunkt enn problemstillingene som er spesielt relevante for U5-medlemmene.

LES OGSÅ: Fremtiden kan by på «fastere stillinger»
LES OGSÅ: Vil fase ut dosentløpet

BOTT-saker alltid med

Saker knyttet opp mot BOTT-samarbeidet er alltid tema på U5-møtene. Da er gjerne også direktører fra universitetene med. I utgangspunktet er det et rektorforum. BOTT-samarbeidet er samme gruppering som U5, med unntak av at NMBU ikke er medlem, men har observatørstatus.

Olsen forteller at U5 har hatt «et par møter i året» siden oppstarten. Det er alltid slik at en rektor inviterer de andre til sin institusjon, og hvem som er vertskap neste gang avtales mot slutten av hvert møte.

- Hvorfor er møtene lukket og uten sakslister og referat?

- U5 er ikke noen organisasjon, og har ingen struktur. Det er en uformell diskusjonsarena. Disse møtene stiller i en kategori med mange andre uformelle møter der vi for eksempel treffes på samme sted i forbindelse med en konferanse og har et kort møte. Det er mye bilateralt samarbeid i sektoren der det ikke skrives sakslister og referater, sier Olsen.

Reaksjoner fra andre institusjoner

Rektorene Curt Rice, Marit Boyesen og Bjørn Olsen ved Oslomet, UiS og Nord universitet ba i en artikkel i Khrono i fjor om en redegjørelse over aktiviteten til U5-grupperingen. Når UA nå tar opp dette med Dag Rune Olsen, sier han at de aldri fikk en formell henvendelse om dette, og at de derfor ikke har redegjort for aktiviteten.

I tillegg til at U5-rektorene møtes på Lerchendal gård mandag, har også prorektorene for utdanning ved U5-universitetene sin egen samling.

- Vi synes ikke det er problematisk at universiteter i Norge prater sammen. Det er andre institusjoner som har veldig tett samarbeid også, sier Olsen.

- Det såkalte U5 er ingen formell gruppering eller fraksjon. Jeg opplever det som uproblematisk at vi har møttes ved noen anledninger, i tilknytning til andre møter, for å drøfte enkeltsaker. Med rektorene fra UiO, UiB, UiT og NTNU har det dreid seg om problemstillinger knyttet til medisin og eiendomsforvaltning, har NMBU-rektor Mari Sundli Tveit tidligere opplyst.

LES OGSÅ: Bovim mener oppstuss om U5 er storm i et vannglass
LES OGSÅ: U5 slakter Statsbyggs nye rapporter om UH-bygg