Regjeringen samler NTNU

Med lokale høyrepolitikere entusiastisk til stede, valgte statsminister Erna Solberg NTNUs nullutslippshus for å bekjentgjøre at regjeringen går inn for samling av NTNU omkring Gløshaugen.

Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, olje- og energiminister Tord Lien og statsminister Erna Solberg var på plass på Gløshaugen for å informere om at NTNU skal samles i en campus.
Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, olje- og energiminister Tord Lien og statsminister Erna Solberg var på plass på Gløshaugen for å informere om at NTNU skal samles i en campus.
Publisert Sist oppdatert
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til UA at ingenting annet enn at det blir campussamling er avgjort. Hvordan og når vil bli avgjort senere.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til UA at ingenting annet enn at det blir campussamling er avgjort. Hvordan og når vil bli avgjort senere.
Statsminister Erna Solberg presenterte nyheten om at regjeringen går for campussamling.
Statsminister Erna Solberg presenterte nyheten om at regjeringen går for campussamling.
Ordfører-kandidat for Høyre i Trondheim, Yngve Brox, vil gå inn for å legge Elgeseter gate i tunell. TIl høyre er olje- og energiminister Tord Lien.
Ordfører-kandidat for Høyre i Trondheim, Yngve Brox, vil gå inn for å legge Elgeseter gate i tunell. TIl høyre er olje- og energiminister Tord Lien.
En svært fornøyd NTNU-rektor Gunnar Bovim viste frem hvor han ser for seg at NTNU kan samles.
En svært fornøyd NTNU-rektor Gunnar Bovim viste frem hvor han ser for seg at NTNU kan samles.
De lokale Høyre-politikerne hadde ordnet med kake til sjefene.
De lokale Høyre-politikerne hadde ordnet med kake til sjefene.
Høyres Linda Hofstad Helleland var entusiastisk til stede.
Høyres Linda Hofstad Helleland var entusiastisk til stede.
Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, olje- og energiminister Tord Lien og statsminister Erna Solberg var på plass på Gløshaugen for å informere om at NTNU skal samles i en campus.
Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, olje- og energiminister Tord Lien og statsminister Erna Solberg var på plass på Gløshaugen for å informere om at NTNU skal samles i en campus.

Statsministeren ble avbrutt av heftig jubel da hun uttalte de etterlengtede ordene:

”Jeg kan fortelle at regjeringen går inn for én, felles campus på Gløshaugen.”

Nøyaktig hvordan samlingen vil skje, hvilken av de aktuelle samlingsmodellene som vil bli gjort gjeldende, vites foreløpig ikke. Ei heller hvor lang tid samlingen er tenkt å ta. I KS1 er det anbefalt at samlingen kan ta opp mot 20 år, noe blant andre rektor Gunnar Bovim er sterkt uenig i.

Solberg la straks til at investeringene vil bli fulgt opp av klare forventninger til NTNU.

- Det må etableres nye studieprogram som går på tvers og som møter samfunnets behov. Når Norge skal omstille seg til en tilværelse uten olje behøver vi kunnskapen universitetene kan levere. Kunnskap, teknologi og kompetanse ligger i bunn, sa Solberg.

- Tid for Churchill

 - Nå er tida kommet for et Churchill-sitat, mente kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Dette er ikke slutten, ikke begynnelsen på slutten, men kanskje slutten på begynnelsen. Bygninger bygger ikke et universitet alene, selv om en moderne bygningsmasse er viktig nok. Det viktige nå er at det fylles med innhold.

Statsråden minnet om betydningen av at det nå ikke bare er Kunnskapsdepartementet, men regjeringen som sådan som går inn for samling.

- Det handler om NTNUs betydning for landet, ikke bare for Trondheim by, poengterte Røe Isaksen.

Til UA sier han at ingenting er avgjort annet enn samling.

- Tidsaspektet, økonomien og alt annet er det vi må se på fremover. Metier har vektlagt det samfunnsøkonomiske i sin rapport. Dette må veies opp mot andre hensyn, sier Røe Isaksen.

Det er dermed ikke gitt at samlingen skjer over 20 år, slik det ble anbefalt i KS1.

- Jeg tror ikke vi kommer til å møte stor motstand i Stortinget nå. Det viktige er at beslutningen er tatt. Jeg ser ikke for meg at det kommer til å ta 20 år men det må vi komme tilbake til, sier olje- og energiminister Tord Lien til UA.

Nullutslippsvisjonen

- Lokaliseringsspørsmålet har fulgt oss siden NTNUs begynnelse, sa rektor Gunnar Bovim.

- At hele universitetet nå legges i dette området, Gløshaugen, Kalvskinnet – og Øya, hvor universitetssykehuset ligger og hvor vi har mye av vår aktivitet, er det beste på alle måter, fastslo han.

Før rektoren tok ordet vinket han fram arkitektprofessor Anne Grete Hestenes, og ba hun fortelle hvor de var, og hva meningen var med det.

- Vi er i et nullutslippshus. Huset heter så fordi det ikke skal forårsake noen klimagassutslipp i løpet av sin levetid, fortalte hun.

NTNU-rektoren kunne fortelle at nullutslippsvisjonen skal ligge til grunn for den nye, samlede campusen.

- Vi vil ha en levende campus. Det kan gjerne bli boliger her, samt andre aktiviteter. Det har for eksempel pågått en langvarig diskusjon om hvor litteraturhuset skal ligge. Jeg synes svaret er opplagt: På campus, sa Gunnar Bovim.

Han understreket betydningen utformingen av campus har.

- Et universitet skal i første rekke ha et internasjonalt nedslag. Men hvordan vi rigger oss her hjemme, har stor betydning, sa NTNU-rektoren.

Trondheim-høyre med bløtkake

Samtidig som høyrestatsråden poengterte campussamlingens nasjonale betydning, anstrengte Isaksens lokale partifeller seg for å sette sitt preg på seansen.

Høyres stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland var entusiastisk til stede. Helleland tok ordet fra rektor Gunnar Bovim på tampen av arrangementet og understreket betydningen av samlingsvedaket for byen, før hun bød de framnmøtte på bløtkake.