Storinnrykk fra høgskolene

Godt over hundre ledere, tillitsvalgte og studenter fra høgskolene i Narvik, Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag deltar på dagens samling om mulig sammenslåing med NTNU. Alle høgskolerektorene har NTNU som førstevalg.

Gjøvik-rektor Jørn Wroldsen, NTNU-rektor Gunnar Bovim og Ålesund-rektor Marianne Synnes bytter plass på podiet.
Gjøvik-rektor Jørn Wroldsen, NTNU-rektor Gunnar Bovim og Ålesund-rektor Marianne Synnes bytter plass på podiet.
Publisert Sist oppdatert
Møtedeltakerne ble delt inn i arbeidsgrupper under seminaret.
Møtedeltakerne ble delt inn i arbeidsgrupper under seminaret.
I overkant av 150 personer fra de respektive høgskolene, samt NTNU var til stede i auditorium H3.
I overkant av 150 personer fra de respektive høgskolene, samt NTNU var til stede i auditorium H3.
Narvik-rektor Arne Erik Holdø utfordret forsamlingen til å komme opp med en felles visjon.
Narvik-rektor Arne Erik Holdø utfordret forsamlingen til å komme opp med en felles visjon.

Rektor Gunnar Bovim ønsket velkommen. Han var også den som tydeligst av rektorene lot konklusjonen henge i lufta.

- Jeg sier åpent og ærlig at jeg er usikker. På den ene siden er jeg svært nysgjerrig på dette samarbeidet. På den andre ønsker jeg ingen fusjon hvis den blir for vanskelig, eller hvis partnerne må slepes etter en fot og de setter ti negler i parketten, sa han.

- Vi må være ærlige

Bovim understreket viktigheten av åpent og ærlig spill i denne fasen.

- Det ville være veldig dumt å skyve problemer under teppet nå. Vi må ikke havne i en situasjon der vi lurer styrene.

Før han kom så langt, hadde Bovim gått gjennom oppdraget fra regjeringen, sitt eget styres signaler, og den historiske utviklingen. Blant annet postulerte NTNU-rektoren at Nobel-prisen i medisin ikke ville ha havnet i Trondheim om ikke NTH og AVH hadde slått seg sammen. Fusjonen i 1996 framstår åpenbart fornuftig i dag, mente Bovim.

Nærhet til industrien

Før deltakerne gikk til gruppearbeid, slapp de andre rektorene til i tur og orden. Samtlige fortalte at de hadde NTNU øverst på lista som fusjonspartner. Alle hadde også en plan B.

Rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik var opptatt av mulighetsvinduet som åpnet seg med strukturreformen, og skrøt av NTNU for å ha tatt prosessen på alvor.

- Vi ønsker oss en fusjon som denne. Samtidig er vi invitert inn i et samarbeid med høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Til sammen er vi faglig sterke nok til å lage vårt eget universitet, poengterte han. Wroldsen var også opptatt av at behovet for nærhet til industriklyngene blir sterkere og sterkere.

- Raufoss konkurrerer globalt. De er ikke interesserte i annenrangs partnere i utdanning og forskning, sa han.

Måtte velge

Rektor Marianne Synnes fra Høgskolen i Ålesund kunne fortelle at de opprinnelig hadde likestilt NTNU og en sammenslåing mellom høgskolene i eget fylke og naboene i Sogn og Fjordane. Det ville imidlertid Kunnskapsdepartementet ikke ha noe av. De fikk beskjed om å prioritere. Da falt valget på NTNU som fusjonspartner, fordi Høgskolen i Ålesund ser på sitt maritime og biomaritime miljø som spydspisser.

- Næringslivet beveger seg fra erfaringsbasert til kompetansebasert kunnskap. Samarbeidet gir relevans til studiene og motivasjon til studentene, fortalte hun.

Synnes viste til at flercampusmodellen dekker alle områdene der regjeringen ønsker at Norge skal satse, inkludert helse.

- Vi kan bidra til den fornyinga i offentlig sektor som regjeringa etterlyser, sa Synnes.

Mer tverrfaglighet

Rektor Helge Klungland ved HIST gjentok ønsket om fusjon med NTNU, med fortsatt alenegang som plan B. Han viste til at tanken om en flercampusmodell åpenbart har sitt utspring i den felles plattformen på teknologiområdet, og til at HIST og Bergen er de største høgskolene på teknologi. Samtidig framhevet han de økte mulighetene for tverrfaglighet, og brukte sykepleie og barnevern som eksempel:

- Vi trenger mer forskning på barnevern i Norge. Den bør skje tverrfaglig, med medisin og psykologi som partnere.

Felles visjon

Rektor Arne Erik Holdø på Høgskolen i Narvik var sistemann som slapp til før deltakerne gikk til gruppearbeid. Der i gården er Universitetet i Tromsø plan B. Førsteprioriteten er likevel klar for en høgskole der 80 prosent er konsentrert om teknologi, og der NTNU var fødselshjelper.

Holdø viste til internasjonal forskning på flercampusmodeller, og trakk to konklusjoner. Den ene er at flercampus kan fungere aldeles utmerket, den andre at man bør skynde seg langsomt i sammenslåingsprosessen. Ikke minst er det viktig å etablere en felles visjon før samlingen begynner.

- Kanskje vi kan finne fram til denne visjonen i dag, utfordret han.

Powered by Labrador CMS