Unge forskere fra Europa ønsker å gjøre forskningen mer tilgjengelig

De unge akademiene i Europa har i fellesskap tatt stilling til hva de skal mene om Open Access og Open Data.

- Jeg synes Open Access er veldig viktig og bør bli regelen, sier Katrien De Moor, som er medlem i Akademiet for yngre forskere.
- Jeg synes Open Access er veldig viktig og bør bli regelen, sier Katrien De Moor, som er medlem i Akademiet for yngre forskere.
Publisert Sist oppdatert

Nå har de sendt inn et innspill til Europakommisjonen, sammen med Global Young Academy. Målet var blant annet å skrive ned noen felles prinsipper og anbefalinger rundt Open Access og Open Data fra et ungt forskerperspektiv.

LES OGSÅ: De hever stemmen på vegne av unge forskere

Katrien De Moor fra NTNU har vært Norges representant i det internasjonale arbeidet i regi av de yngre forskerne. De Moor er medlem i Akademiet for yngre forskere og til vanlig postdoktor ved Institutt for telematikk. I arbeidsgruppa satt også yngre forskere fra akademiene i Belgia, Nederland, Danmark, Skottland, Polen, Det globale akademiet og Det europeiske akademiet.

Katrien De Moor forteller at det har vært en positiv opplevelse å være med i dette internasjonale arbeidet.

- Personlig synes jeg overgangen til Open Access er veldig viktig og bør fremmes slik at Open Access blir regelen. Likevel medfører Open Access store endringer som får vesentlige konsekvenser – ikke minst for forskerne selv – og som det bør tas hensyn til, sier hun i et intervju på hjemmesida til Akademiet for yngre forskere.

De unge akademiene er innspillet positive til ønsket fra Europakommisjonen om å gjøre Open Access til en grunnpilar når de skal utforme en politikk for Open Science. De yngre forskerne mener åpen tilgang er et viktig verktøy for å gjøre forskningsresultatene tilgjengelige både for beslutningstakere og for innbyggerne – som sammen er med på å finansiere forskningen.

I uttalelsen er de også opptatt av at de europeiske beslutningstakeren må sikre at Open Access blir en bærekraftig publiseringsform.

LES OGSÅ: Akademienes innspill om Open Access

I innspillet om Open Data skriver de unge akademiene at Open Data trenger økt støtte og bør implementeres som en del av flere forskningsfelt.

Representantene fra de unge akademiene definerer Open Data som all data som er fritt tilgjengelig for eksterne parter til å bruke, lenke og redistribuere slik de ønsker utan noen form for restriksjoner, og uavhengig av datatype (akademisk, ikke-akademisk).

De yngre forskerne mener det kreves økonomiske ressurser og investeringer i infrastruktur, for å få til en effektiv utvikling og innføring av Open Data.

De unge akademiene mener dette haster i større grad enn med Open Access-feltet som er kommet lenger i utviklingen. Derfor anbefaler de en trinnvis implementering av Open Data.

LES OGSÅ: Akademienes innspill om Open Data

Akademiet for yngre forskere er dannet for å være et tverrfaglig forum for unge forskere som er interessert i formidling og forskningspolitikk. Det er Det norske Videnskaps-Akademi som tok inititiativet til å opprette det nye akademiet. Foreløpig er 20 unge forskere tatt opp som medlemmer, men etterhvert skal akademiet bestå av 40 medlemmer.

Internasjonalt finnes det ca 30 slike akademi for yngre forskere.

LES OGSÅ: Norge får akademi for yngre forskere