Ytring

Færre skal forlate Trondheim!

Byen vår frister innflyttende studenter med vårt studentmiljø, og for fremtiden bør vi friste de samme menneskene med at Trondheim er en by med muligheter til alle.

- Det skal heller ikke være «kjedelig» for en nyetablert med å bo i Trondheim, og det gjør vi sammen med å skape et attraktivt kultur- og aktivitetstilbud i byen.
- Det skal heller ikke være «kjedelig» for en nyetablert med å bo i Trondheim, og det gjør vi sammen med å skape et attraktivt kultur- og aktivitetstilbud i byen.
Publisert

Som Trondhjemmer og NTNU-student er jeg utrolig stolt av at byen vår har et fantastisk kunnskapsmiljø. Kunnskapen som læres og skapes ved NTNU, Handelshøyskolen BI og DMMH beriker ikke bare byen vår, men også hele verden. Eksempelvis ble selskapet Nordic Semiconductor startet av NTNUere og har nå en eventyrlig vekst på børsen. Handelshøyskolen BI sørger for at vi har dyktige økonomer som styrer finansmarkedene og Dronning Mauds Minne Høgskole sørger for at de minste i samfunnet vårt får den omsorgen som de behøver.

Verden tar godt utbytte fra kunnskapsmiljøene som byen vår skaper. Det vi politikere trenger å gjøre nå er at byen vår også tar en større andel av dette utbytte. En utfordring som vi har, er at svært mange forlater byen når de går ut av studenttilværelsen og inn i arbeidslivet. For byen vår er det rett og slett et tap at det pågår en «brain drain» i Trondheim. Byen vår frister innflyttende studenter med vårt studentmiljø, og for fremtiden bør vi friste de samme menneskene med at Trondheim er en by med muligheter til alle. Vi har allerede et fantastisk utgangspunkt med at folk ønsker å flytte til Trondheim for å studere, og vi bør bruke denne muligheten for at folk vil bosette seg her.

Det vil kreve en enorm dugnad fra alle partene i samfunnet og ikke bare kommunen. Men vi politikere kan allerede starte med at Trondheim skal være en JA-kommune som ønsker bredest mulig samarbeid med næringslivet og folk som ønsker å bosette seg her. Et av de viktigste tiltakene som vi kan utføre er å gjøre det attraktivt å investere i Trondheim og skape arbeidsplasser i byen vår.

Byens største bidragsyter er menneskene som bor her, og et viktig tiltak for å tiltrekke folk er at vi har et godt boligmarked. Riktignok faller boligprisene, men det er dessverre ikke en trøst ettersom at byen vår mangler boliger for nyetablerte. I fremtiden må kommunen gjøre det lettere for utbyggere og investorer til å skape varme hjem for alle og spesielt nye Trondhjemmere. Vi må utvikle flere gode nabolag som sørger for at nyetablerte har gode barnehage-, SFO- og skoletilbud. Det skal heller ikke være «kjedelig» for en nyetablert med å bo i Trondheim, og det gjør vi sammen med å skape et attraktivt kultur- og aktivitetstilbud i byen. Vi har skapt et godt studentmiljø i byen, sammen klarer vi å skape et godt samfunnstilbud for alle!

Aller sist vil jeg si til alle studenter i Trondheim at jeg ønsker dere lykke til med studiene, og håper at du har lyst til å bli i byen etter at du er ferdig med å være student. Byen vår har allerede et spennende arbeidsmarked, og jeg håper at vi i fremtiden kan skape verdier for samfunnet sammen i Trondheim!

Innlegget var opprinnelig på trykk i Trønderdebatt.