NTNU dumpet hageavfall ulovlig i Sprutenskogen

En flere tiår gammel dumpingplass for hageavfall er nå ryddet. Nå skal nye skilt opp og adkomsten blokkeres for innkjøring.

Sprutenskogen
Sprutenskogen
Publisert

I postlistene til Trondheim kommune kommer det frem at NTNU har dumpet hageavfall ulovlig i Sprutenskogen like ved Marinteknisk senter.

Miljøenheten i kommunen var i slutten av april i år på befaring og oppdaget både hageavfall og rester av bygningsavfall i fyllingen. I samtaler med NTNU ble det klart at NTNU var kjent med villfyllingen, og at den var et forsøk på kompostering.

Miljøenheten mener dog at fyllingen er i strid med Forurensningsloven.

Tre måneder fra henvendelse til svar

«NTNU har ikke ryddet avfallet etter at de ble kontaktet og gjort oppmerksom på at pågående avfallsdumping er ulovlig. Miljøenheten finner at et pålegg om retting er både rimelig og nødvendig da parten ikke retter lovbruddet frivillig.» skriver de i et brev til universitetet.

- Vi forventer generelt at kontaktet part i saken gir oss tilbakemelding innen de frister vi setter i våre varsel og i våre pålegg. I denne saken har vi ikke fått svar fra NTNU på pålegg. Vi har derfor tatt kontakt via telefon og sendt pålegg på nytt til alternativ epost-adresse før vi fattet vedtak om tvangsmulkt, sier Anette Fenstad, rådgiver i Miljøenheten.

Første varsel til NTNU ble sendt i juni, med oppfølgende kontakt i august, forteller rådgiveren. Først i slutten av september fikk Miljøenheten tilbakemelding fra NTNU om at de ville rydde opp. Fenstad sier at NTNU har sagt ifra om at opprydding ville skje i uke 39 og at kommunen nå venter på dokumentasjon på at det er ryddet og at avfallet er levert til godkjent mottak før de avslutter saken.

Har ryddet opp

Ragnar Hellan, driftsleder ved Seksjon for bygningsdrift ved NTNU sier at de nå har ryddet opp opp i Sprutenskogen.

- Hvorfor har dere dumpet avfall der i første omgang?

- Det er noe som er blitt gjort i flere tiår. Det er jo lettvint når en har klippet ned busker og slikt å legge det borti skogen der, så det der er noe som henger igjen fra gammelt av, sier han og legger til at dette er noe NTNU nå skal slutte med.

- Det ser jo litt ekstra rart ut når dere selv har satt opp skilt ved skogen med beskjed om at det ikke er lov å dumpe avfall der?

- Utfordringen er at også naboer og andre har dumpet avfall der. Betongrestene for eksempel, det er jo sånt vi sjeldent bruker til noe som helst. Så det kommer ikke fra oss, men vi vet ikke hvor det kommer fra.

Tømming forbudt, nå også for NTNU.
Tømming forbudt, nå også for NTNU.

- Forglemmelse

Hellan forteller at de nå skal sette opp ytterligere skilting og fysisk sperre for innkjørselen til området hvor de tidligere har dumpet hageavfall.

- Også må vi følge litt ekstra med fremover, for selv om vi ikke kommer til å dumpe mer hageavfall der er det jo noe med det når andre først har vent seg til å kaste sitt hageavfall der.

- Dere fikk første varsel i juni, det andre i august. Først i september svarte dere. Hvorfor tok det så lang tid?

- Det var en ren forglemmelse. Vi skjønte jo med en gang første varsel kom hva det gjaldt, og bestilte rydding med en gang som skulle gjennomføres tidlig i høst, men vi glemte rett og slett å melde tilbake før det plutselig kom en purring, sier Hellan.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.