Lørdag stemmer Samfundet over mistillitsforslag mot lederen

Avtroppende gjengsjef i KSG bekrefter at de jobber med et mistillitsforslag mot lederen av Studentersamfundet. Lederen selv mener det ikke er grunnlag for mistillit.

Samfundetlederen bekrefter at det er blitt kastet en tallerken på et medlem ved et uhell.
Samfundetlederen bekrefter at det er blitt kastet en tallerken på et medlem ved et uhell.
Publisert Sist oppdatert

Saken ble oppdatert fredag 28. oktober med mistillitsforslaget.

Universitetsavisa erfarer at det vil fremmes mistillitsforslag mot Samfundetlederen Jonas Strøm Scheie ved Studentersamfundet under samfundetmøte førstkommende lørdag. Mistillitsforslaget fremmes av styret i Kafé- og Serveringsgjengen (KSG) på vegne av et medlem.

Dette bekreftes av avtroppende gjengsjef Sebastian Småland. De vil presentere et mistillitsforslag til Storsalen mot lederen av Studentersamfundet etter en hendelse på vegne av et involvert medlem i KSG.

En tallerken kastet

Fakta

Rådets vedtak

Rådet mottok anmeldelse fra Husmann den 11.10.2022 for et medlem. Medlemmet skal natt til lørdag 08.10.22 ha oppført seg kritikkverdig mot et annet medlem og kastet et glassfat i vedkommendes retning slik at det traff fornærmede i ansiktet før fatet falt i bakken og knuste. Rådet har på bakgrunn av anmeldelsen fattet et vedtak.

Rådet har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets område og virke bortsett fra medlems skjøte av verv, i én uke til og med 23.10.22. Rådet finner det skjerpende at medlemmet innehar et tillitsverv ved studentersamfundet. Medlemmet idømmes også til å formelt beklage overfor den/de fornærmede i disiplinærsaken. Dommen er gjeldende fra 16.10.2022.

Kilde: raadet.samfundet.no

Mistillitsforslag kommer som følge av en konfrontasjon mellom Scheie og et medlem fra KSG sist helg.

I en epost til Universitetsavisa bekrefter Scheie hendelsen for to helger siden:

«Natt til 08.10.2022 var vi flere som stod i en toalettkø, der kastet vi en tallerken av glass mellom hverandre. Ved en feil bommet jeg og traff en annen person i ansiktet. Jeg beklaget straks hendelsen som var helt utilsiktet fra min side. Saken er behandlet av Rådet som har vedtatt utestengelse for en uke. Som leder av Samfundet har jeg ikke levd opp til den standard som kan forventes av meg og det beklager jeg sterkt. Utestengelsen er gjennomført, og jeg har beklaget skriftlig til den det gjelder.»

Scheie viser til Rådets vedtak i saken (se faktaboks).

Mener det ikke er grunnlag for mistillit

Scheie har tatt stilling til mistillitsforslaget på mail slik det blir fremlagt av Universitetsavisas journalist. UA har fått bekreftet ordlyden i mistillitsforslaget av Småland.

«Jeg legger til grunn at mistillitsforslaget har din utspring i en episode den 08.10.2022 hvor jeg utilsiktet traff en frivillig i ansiktet med en tallerken. Jeg beklaget straks hendelsen som var helt utilsiktet fra min side. Saken er behandlet av Rådet som har vedtatt utestengelse for en uke. Som leder av Samfundet har jeg ikke levd opp til den standard som kan forventes av meg og det beklager jeg sterkt. Utestengelsen er gjennomført, og jeg har beklaget skriftlig til den det gjelder.

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for mistillit. Episoden har ingen sammenheng med utøvelsen av mitt verv som leder av Samfundet, og er ikke egnet til å svekke den tillit som Samfundets medlemmer har gitt meg til å lede Samfundet.»

- Mange historier

Til Universitetsavisa utdyper gjengsjef Småland følgende:

- Det har vært veldig mange alternative historier og mye feilinformasjon, som kan ha forsterket inntrykket av saken.

Ifølge Småland vil mistillitsforslaget bli lagt fram lørdag.

- Vår hensikt som et styre er å representere den fornærmede på en saklig og ryddig måte. Saken skal legges fra på neste Samfundetmøte på lørdag.

Leder av Rådet, Sveinung Heide Vaskinn, ønsker ikke å kommentere dette.

- Rådet uttaler seg ikke om personalsaker, sier Vaskinn.

Mistillitsforslaget er lagt fram

Torsdag 27. oktober ble mistillitsforslaget framsatt av KSG-styret publiserte på Samfundets nettside. I forslaget kommer det fram at KSG-styret representerer den fornærmede i saken, og at den fornærmede ønsker at det stilles mistillit om Studentersamfundets leders egnethet i rollen.

- Det er skjerpende at Samfundets leder har et tillitsverv av høy grad, og reaksjonen til hendelsen ikke er møtt med ydmykhet, står det i mistillitsforslaget

Førstkommende samfundetmøte skulle opprinnelig være et festmøte med tema «Monster». Den tematiske delen har når blitt fjernet, og det er kun mistillitsforslaget som er på dagsordenen.

Fakta

Mistillitsforslaget

Begrunnelse for mistillitsforslag:

KSG-styret stiller mistillitsforslag til samfundetstyret.

På bakgrunn av en hendelse som tok sted natt til 08.10.2022 ønsker KSG-styret å rette et mistillitsforslag til Samfundets leder. KSG-sjef plikter å gjennomføre ønsket til KSG-Styret, og derfor ønsker avtroppende og påtroppende gjengsjef et mistillitsforslag på kommende samfundsmøte.

Grunnlaget for mistillitsforslag baserer seg på at KSG-Styret representerer den fornærmede. Vedkommende har opplevd en ubehagelig opplevelse som gjør det vanskelig å stille selv. Det er skjerpende at Samfundets leder har et tillitsverv av høy grad, og reaksjonen til hendelsen ikke er møtt med ydmykhet. Ønsket til fornærmede er derfor at det stilles mistillit om Studentersamfundets leders egnethet i rollen personen besitter.

På førstkommende samfundsmøte vil KSG-Styret presentere hendelsen på vegne av den fornærmede.

Forslag til vedtak:

“Studentersamfundet samlet til samfundsmøte 29. Oktober 2022 vedtar mistillitsforslaget mot Studentersamfundets leder, Jonas Strøm Scheie.”

Kilde: Samfundets nettside