StudenterSamfundets nybygg

Samfundet mangler 35 millioner, kan få 10 i dag

Torsdag kveld skal bystyret vedta om Samfundet skal tildeles 10 nye millioner til nybygg. Leder for Studentersamfundet Jonas Strøm Scheie håper på at fylkeskommunen og Sit vil følge etter.

Slik skal nybygget til Studentersamfundet se ut når det står ferdig januar 2024.
Publisert Sist oppdatert

Til tross for at Studentersamfundet i Trondhjem planlegger å ha nybygg ferdig i januar 2024, er ikke finansieringen helt ferdig enda. Dette er som følge av at de var nødt til å øke budsjettet som følge av at byggeprisene økte eksplosivt tidligere i år på bakgrunn av koronapandemien. Det gjorde at budsjettrammen til nybygget ble økt fra 210 til 245 millioner. Leder for Studentersamfundet, Jonas Strøm Scheie forsikrer om at selve byggingen ligger i rute og at nybygget fortsatt er kontraktfestet til å være ferdig i januar 2024.

Oppfordrer andre til å bidra

Samfundet mangler foreløpig 35 millioner for å få realisert nybyggingsprosjektet som ble satt i gang tidligere i år. 10 av disse millionene kan være i boks i kveld, når bystyret skal vedta om de skal bidra ytterligere til Samfundets utbyggingsprosjekt.

Vegard Frøseth Fenes er bystyrerepresentant (Sp) og leder i Trondheim Studentråd. Han har vært en av pådriverne for å få bevilget denne runden med midler til nybyggprosjektet, og mener at Samfundet er en viktig aktør i byen.

Vegard Frøseth Fenes mener det er viktig for bystyret å vise at de tar studentpolitikken på alvor.

- Vi ønsker at flere skal ha mulighet til å inkluderes i studentmiljøet og det å være frivillig. I denne sammenhengen er Samfundets nybygg viktig. Når det har seg slik at man også er godt i gang og har god framdrift i byggingen, veier det tungt for at vi ønsker å bidra med å få det i mål.

Til tross for tunge økonomiske tider er Fenes godt fornøyd med at de greide å finne midler til en slik sak, og poengterer at dette er et godt tiltak for det psykososiale miljøet til studentene. Han framholder også at det er i tråd med intensjonene bystyret har vedtatt angende en helhetlig studentpolitikk.

- Dette er et viktig tiltak for å vise at bystyret tar studentpolitikken på alvor.

Bevilgningen er allerede behandlet i formannskapet, og i innstillingen oppfordrer også bystyret andre aktører, herunder fylkeskommunen, til å bidra.

- Jeg er takknemlig for at kommunen kommer med denne oppfordringen, og håper på at næringslivet også ser på seg selv som studentvennlige aktører som ønsker å støtte utbyggingen, sier Scheie.

Leder ved Studentersamfundet i Trondhjem Jonas Scheie håper på at flere vil hive seg på for å bidra til nybygg.

Fenes håper at oppfordringen kan så et frø slik at andre også er villige til å bidra. I første omgang fylkeskommunen, men også staten og næringslivet.

- Vi ønsker å bekjentgjøre andre aktører med behov i studentbyen, og mener at det er viktig for oss i kommunen å være tidlig på banen.

Håper på fylkeskommunens hjelp

Scheie forteller at de allerede har sendt en søknad til fylkeskommunen om en bevilgning på 15 millioner. Formelt er søknaden sendt til direktøren for kultur og folkehelse.

- Vi har fått flere positive reaksjoner fra både fylkesordføreren og fylkesdirektøren. Men vi vet ikke helt når søknaden blir behandlet, forteller Scheie.

Kommunen var også blant de første til å bidra til nybygget, og kom også da med en lignende oppfordring til andre samfunnsaktører. Scheie håper at fylket og samskipnaden følger opp som sist gang.

- Med 10 millioner til fra kommunen har de bidratt med 25 millioner samlet sett. Da er Samskipnaden og fylkeskommunen noen av dem som har bidratt minst. Ettersom dette er et prosjekt som er av stor interesse for studentene i Trondheim håper vi at de ønsker å bidra med mer, forklarer han.

Fakta

De som har bidratt til nybygget til nå

  • Trondheim kommune: 15 millioner kroner
  • NTNU: 70 millioner
  • Studentsamskipnaden: 20 millioner
  • Kunnskapsdepartementet: 10 millioner
  • Trøndelag fylke: 10 millioner
  • Salg av Fengselstomta: 35 millioner
  • Reitangruppen: 15 millioner
  • Velferdstinget: 35 millioner

I arbeidet med å finansiere de siste 25 millionene har Samfundet også vært i kontakt med utdanningsinstitusjoner og det lokale næringslivet. Blant annet har de tilbudt logoeksponering på Samfundet, samt en plakatpakke med nummererte utvalg av alle UKE-plakatene.

- Vi er også i dialog med Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og BI for å støtte utbyggingen, ettersom Samfundet er et studenthus som blir brukt av alle studentene i Trondheim.

Startet kronerulling

På festmøtet “I min tid” 1. oktober startet styret også en kronerulling for nybygget. Bare under festmøtet alene samlet de inn 120 000 kroner. I denne sammenhengen ble det også presentert en rekke belønninger for å bidra økonomisk til nybygg. Alt fra å få navnet sitt på en vegg i nybygget til en stol i Storsalen. Det høyeste bidraget vil også få mulighet til å navngi backstage til konsertscenen i nybygget.

- Kronerullingen ble startet i forbindelse med at flere nåværende og gamle medlemmer hadde spurt om de kunne bidra til å finansiere nybygget, forteller Scheie.

Håper kommunens oppfordring blir hørt

Samfundetlederen tror det er viktig å få de store samfunnsaktørene til å forstå hvor viktig Studentersamfundet er, både kulturelt og politisk for studentene. Han peker også på at det ikke er et tilbud som kan tas for gitt.

- For våre 16 000 medlemmer og resten av studentene i Trondheim er Studentersamfundet en viktig sosial og kulturell møteplass, samtidig som det er en medlemsorganisasjon som får gehør politisk.

Han trekker blant annet fram resultater fra SHoT-undersøkelsen.

- 82 prosent av studentene i Trondheim var fornøyde med kulturtilbudet i Trondheim, mens tallet var 53 i Oslo. Studentersamfundet er unikt i norsk sammenheng, og vi er med på å skape en kulturarena som er til for studentene. Det er essensielt at kommunens oppfordring blir hørt.