HF og su fikk ikke plass på felles utmatrikulering

Skulle feire med gløsingene, så ble Dragvoll avinvitert

– Det blir for dumt at bare de som går på et fakultet med penger skal få en verdig avslutning på studenttiden. Det mener tre fakultetstillitsvalgte ved Humanistisk fakultet.

De fakultetstillitsvalgte ved Studentrådet HF håper at det kan organiseres en felles avslutningsseremoni i fremtiden.
Publisert

Det er stor forskjell innad på NTNU rundt om og hvordan man arrangerer utmatrikulering for studenter som er ferdig med graden sin. For årets vårsemester har NV-, IV-, IE-fakultetene, samt ØK-instituttet gått sammen om en felles avslutningsseremoni for sine kandidater.

- Flere av disse fakultetene har også tidligere år arrangert felles utmatrikulering, forteller dekan ved fakultet for Ingeniørvitenskap, Olav Bolland.

En stund var det også planlagt at kandidatene som skulle utmatrikuleres hos fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og det humanistiske fakultet (HF), også skulle få være med.

Dekan ved fakultet for Ingeniørvitenskap, Olav Bolland synes fortsatt at ideen om å ha en felles utmatrikulering er god.

- Høsten 2022 hadde vi diskusjoner om arrangementet skulle utvikle seg til å involvere hele NTNU. Da det ble diskutert med SU- og HF-fakultetene responderte de positivt på ideen, forteller han.

Men det skulle ikke bli noe felles avslutningsseremoni for SU- og HF-fakultetene.

Ikke lenger plass

Etter at planleggingen for 2023 var i gang, og HF og SU var invitert, fant man ut at arrangementet på plenen bak Hovedbygget kom til å bli for stort.

- I 2022, når kun NV, IV, IE og ØK-fakultetene var samlet hadde vi ca. 7-8000 mennesker tilstede. Når SU- og HF-fakultetene med steg dette antallet til 12-15 000.

I følge Bolland ville det ikke vært mulig å håndtere sikkerhet og logistikk på en forsvarlig måte med så mange mennesker i området.

- Vi kunne ha delt opp arrangementet i to deler og brukt samme rigg to ganger på en dag, og dermed begrenset antall mennesker i området til håndterbart omfang. HF- og SU-fakultet ønsker, slik jeg har forstått det, ikke å gå for et delt arrangement, forteller Bolland.

Ikke nok ressurser alene

Dekan for Humanistisk fakultet, Anne Kristine Børresen synes det er leit at det ikke lenger var plass til HF på avslutningsseremonien.

Dekan for Humanistisk fakultet, Anne Kristine Børresen, synes det er leit at det ikke lenger var plass til deres kandidater, men forstår begrunnelsen. Hun bekrefter også at fakultetet har takket nei til å bruke scene og utstyr som var rigget for den andre avslutningsseremonien.

- HF og SU har, i samråd med instituttlederne, funnet ut at vi ikke kommer til å arrangere årets avslutningsseremonier på Gløshaugen. For HFs del vil det i stedet være opp til instituttene å arrangere avslutninger for sine kandidater i år, forteller Børresen.

Matilde Brox Bordal, Håkon Gravem Isaksen, og Synne Svarstad Hanslien er alle fakutetstillitsvalgte ved Studentrådet HF er skuffet over at de ikke lenger er en del av det større arrangementet.

- Vi var mange som var veldig positive til ideen helt fra starten. Det gjør at fakulteter med mindre penger også kan bidra med en hyggelig avslutning for studentene sine, forteller Gravem Isaksen.

I følge de tre fakultetstillitvalgte har ikke fakultetet nok ressurser alene til å få til noe felles for studentene på sitt fakultet.

- Litt av den originale tanken med et samarbeid var at det skulle bli billigere for alle. Jeg vet at fakultetet vårt ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen vi har havnet i, men de har begrenset kapasitet og ressurser. Særlig når det er så lite med tid igjen. Når vi fikk kontrabeskjeden var det jo allerede februar, poengterer Gravem Isaksen.

De tre tillitsvalgte synes det er uheldig at det nå vil være opp til instituttene å arrangere avslutning for sine studenter.

- Det at institutter og programfag skal stå for en avslutningsseremoni selv blir jo for noen muligens enda mer krevende. På instituttnivå er det økonomiske spriket enda større, og man må jo innrømme at det ikke er like staselig å ha avslutningsseremoni med sine ti medstudenter som det er å ha det med halve NTNU, sier Svarstad Hanslien.

- Som student kan du jo føle på at du ikke får den samme verdige avslutningen som alle andre får, legger Brox Bordal til.

Ønsker et større samarbeid

Det tre fakultetstillitvalgte mener avslutningsermonier burde være et sentralt organisert NTNU-initiativ.

- Jeg synes ikke avslutningssermonier burde være et fakultetsvis ansvar ved NTNU. På samme måte som man har en felles immatrikulering burde det vært en felles avslutning, sier Gravem Isaksen.

Men han har forståelse for at det blir som det blir når man ikke har et overordnet system.

- Da blir det vanskeligere for studenter som oss, på Dragvoll, få innpass i den etablerte situasjonen på Gløshaugen. Vi har inntrykk av at dette er noe de har samarbeidet om en stund og så har vi blitt invitert med i etterkant.

- Det burde vært et sentralt organisert NTNU-initiativ som ligger under rektor. Når du har en felles immatrikulering likt for alle. Hvorfor har du ikke da en felles avslutning? poengterer Brox Bordal.

Bolland er enig med de tre tillitsvalgte at ideen om å ha en felles utmatrikulering er god. Men han poengterer at det er flere aspekter man er nødt til å ta hensyn til om det skal kunne realiseres.

- For å kunne få det til må vi finne en arena som er større enn plenen bak Hovedbygget. Samtidig må vi også ta stilling til sikkerhet og ressursbruk før vi går for en felles utmatrikulering ved NTNU. Samtidig må vi tenke på hvordan utmatrikulering gjennomføres på Gjøvik og i Ålesund.

Bolland er også enig i at dette vil være naturlig at en felles utmatrikulering ved NTNU styres fra NTNUs fellesadministrasjon med støtte fra fakultetene.

Kommer til å ta det videre

De tre tillitsvalgte forteller at de har forståelse for at situasjonen blir som den blir når man ikke har et overordnet system.

- Samarbeidet mellom fakultetene på Gløshaugen om en felles avslutningsseremoni har pågått i flere år. Da blir det vanskeligere for studenter som oss, på Dragvoll, få innpass i den allerede etablerte situasjonen, forklarer Gravem Isaksen.

Brox Bordal håper at de kan få noen klare rammer rundt utmatrikuleringen av studenter slik at en lignende situasjon ikke skjer på nytt. De tre planlegger dermed å ta saken videre og få fremmet en resolusjon om det i Studenttinget.

- Målet må være at alle skal ha felles og like bra avslutning, sier Gravem Isaksen.

Slik som situasjonen er nå er de usikre på hvordan avslutningen kommer til å bli for det kullet som skal levere graden sin til våren.

- For det kullet som går ut nå vet vi ikke helt hvordan det blir. Mange av de masterstudentene som skal utmatrikuleres har jo heller ikke hatt bachelor-avslutning på grunn av koronapandemien, og tenkte sikkert at det var noe de kunne ta litt igjen nå til våren. Så det er jo klart det er skuffende, sier Brox Bordal.

- Alle som går ut med en grad fra NTNU fortjener å få fem minutter taletid fra rektor med takk for innsatsen, gratulerer og lykke til videre. Jeg mener en mastergrad er like mye verdt uansett hvor på NTNU du har den fra. Du har tross alt levert en master, og det er snakk om et ordentlig stykke arbeid, legger Gravem Isaksen til.