Halvparten av Oljefondets praktikanter studerer ved NTNU

– Vi rekrutterer veldig bredt, og det blir mye teknologi fra NTNU, sier Nicolai Tangen.

Skysikkerhet er blant prosjektene NTNU-studentene skal jobbe med.
Skysikkerhet er blant prosjektene NTNU-studentene skal jobbe med.
Publisert

14 av oljesjefen Nicolai Tangens 29 praktikanter i sommer er fra NTNU, skriver MN24. Ifølge Tangen er sommerpraktikantprogrammet en viktig rekrutteringskanal for Oljefondet. Flere praktikanter har gått over i stillinger i fondet, forteller Tangen til MN24.

– Det er nesten ufattelig at en så stor andel kommer fra NTNU, men så er det jo også veldig mange flinke folk som utdannes i Trondheim, og da særlig innen teknologi, sier Tangen.

Digital infrastruktur og cybersikkerhet, informasjonssikkerhet og informatikk er blant studiene Oljefondet har rekruttert NTNU-studenter fra.

Skysikkerhet, motvirke hacking av oljefondet, elektrifisering i boligsektoren og utvikling av verktøy og nye løsninger innen handel av aksjer og rentepapirer, er noen av prosjektene studentene skal jobbe med.