Ytring

Tips til deg som er i første møte med leiemarkedet

Leiemarkedet er presset over hele landet, og mange studenter må ut i det private for å finne seg studentbolig. Jussbuss har seks tips til deg som skal leie for første gang.

Dalin Malek i Jussbuss har seks tips til deg som er ny på leiemarkedet.
Publisert

Et nytt semester er rett rundt hjørnet og det innebærer at mange skal inngå nye leieavtaler. Leiemarkedet er i dag presset over hele landet. Når det er kamp om leieboligene, opplever vi at leietakere tar til takke med urimelige leieavtaler med for eksempel høy leie eller omfattende vedlikeholdsplikt, fordi alternativet er å ikke ha et sted å bo ved studiestart. Vi i husleie- og gjeldsgruppen i Jussbuss ønsker derfor å komme med noen tips til deg som ikke helt vet hvilke rettigheter du har i møte med leiemarkedet:

1. Les leieavtalen nøye

Ikke signer noe du ikke vet om du kan akseptere og vær helt sikker på hva du skriver under på før du signerer. Hvis du er usikker på hva noe i kontrakten din betyr eller om leiekontrakten din er lovlig eller gunstig for deg, så kan det være lurt å ta kontakt med Jussbuss eller andre rettshjelptiltak for tips og råd før du signerer. Husk at du har mulighet til å komme med forslag til leiekontrakten dersom det er noe du ikke er enig i og at du ikke må signere hvis du ikke vil.

2. Undersøk hvilke muligheter du har til å komme deg ut av leieforholdet

Jussbuss erfarer at mange opplever å ikke komme seg ut av leieavtaler når de ønsker fordi de er bundet i en viss tidsperiode eller fordi de ikke har adgang til å si opp leieavtalen på ønskelig tidspunkt. Vi anbefaler derfor at du sjekker hvilke muligheter du har for å komme deg ut av leieforholdet før du signerer leieavtalen.

For det første er det lurt å sjekke om avtalen er tidsbestemt eller tidsubestemt. En leieavtale er tidsubestemt når det ikke er avtalt et bestemt opphørstidspunkt. Leieavtalen varer da helt frem til du eller utleier sier opp. En tidsbestemt avtale varer i en bestemt tidsperiode, da er det avtalt et tidspunkt for når leieavtalen utløper og du må flytte ut.

For det andre anbefaler vi deg å sjekke hvilke oppsigelsesmuligheter du har og om du har bindingstid. Det er lov å avtale at flere ulike løsninger her, for eksempel er det lov å avtale bindingstid i ett år før man kan si opp leieavtalen eller at det kun er mulig å si opp leieavtalen i april måned hvert år.

3. Sjekk at depositumsordningen du har er lovlig

For at depositumet skal være lovlig innbetalt, må det settes inn på en sperret konto i leietakers navn. Dette innebærer at alle andre løsninger er ulovlige. Utleier kan dermed ikke kreve at du betaler depositum inn på utleiers private konto eller kontant. Hvis du allerede har betalt depositumet inn på utleiers private konto eller kontant, kan du kreve at utleier tilbakebetaler beløpet til deg med tillegg av forsinkelsesrenter. Du kan ta kontakt med Jussbuss eller andre rettshjelptiltak dersom du lurer på hvordan du skal gå frem.

4. Gå alltid gjennom leieobjektet med utleier på forhånd

Jussbuss anbefaler at du går gjennom leieobjektet med utleier før du flytter inn og at dere skriver en innflyttingsprotokoll som begge signerer. Dette er viktig for at du skal kunne dokumentere allerede eksisterende mangler og skader, slik at du ikke blir holdt ansvarlig for disse ved utflytting. I tillegg til å dokumentere feilene skriftlig i en protokoll, er det lurt å ta bilder av for eksempel skader på overflater, riper i gulvet og misfarging på vegger eller lignende i leieboligen.

Du kan finne et eksempel på hvordan en slik protokoll kan se ut på våre nettsider under Husleierett der det ligger en mal som heter «Inventarliste til leiekontrakt».

5. Gi beskjed til utleier ved feil eller mangler

Det er viktig å si ifra til utleier med en gang du oppdager en feil eller mangel i leieboligen. Dette er viktig av to grunner. For det første er det et krav at man sier ifra innen rimelig tid dersom man ønsker å kreve noe som følge av en mangel i leieboligen. For det andre kan du bli erstatningsansvarlig dersom du ikke sier ifra om en skade som oppstår i leieboligen, og skaden forverrer seg. Vi anbefaler derfor at du sier ifra til utleier med en gang du oppdager en skade eller feil, og at dette gjøres skriftlig.

6. Ha en god tone med utleier

Vi i Jussbuss erfarer at en god dialog med utleier kan forebygge konflikt og oppklare misforståelser. Prøv derfor å snakke med utleier hvis det oppstår et problem, slik at dere sammen kan løse saken så fort som mulig dersom dette lar seg gjøre.

Til slutt vil vi minne om at det bare er å ta kontakt med Jussbuss dersom du har husleierettslige spørsmål eller det har oppstått en konflikt i ditt leieforhold! Vi ønsker deg lykke til som ny leietaker.