Norske studenter er godt fornøyd med studiene sine

Norske studenter er stort sett fornøyd med studiehverdagen. Det er likevel stor variasjon i hvor mye tid heltidsstudenter bruker på studiet

Det er landets politistudenter som overordnet sett er klart mest fornøyd med sin utdanning, med en score på 4,7 poeng. (Illustrasjonsfoto)
Publisert Sist oppdatert

Studentene på Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen og Politihøgskolen er de som er mest fornøyd med studieprogrammene sine, viser spørreundersøkelsen Studiebarometeret fra høsten 2019.

De tre skolene scorer høyest på spørsmålet om hvor tilfreds studentene er med studieprogrammet de går på. På en skala fra 1 til 5 ender skolene opp med et resultat på 4,7.

Flere av de offentlige universitetene og høyskolene endte opp med en score under gjennomsnittet på 4,1.

Samisk høgskole scorer 3,3 på spørsmålet og er dermed skolen med det dårligste resultatet. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og Universitetet i Stavanger scorer noe høyere med 3,8 poeng på samme spørsmål. Oslo Met og Høgskulen på Vestlandet endte opp med et resultat på 3,9.

Høgskolen i Østfold, UiT Norges arktiske universitet, Norges idrettshøgskole, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskulen i Volda havnet alle rett under gjennomsnittet med 4 poeng.

Store variasjoner i tidsbruk

Studiebarometeret viser at det er store forskjeller på hvor mye tid studentene bruker på studierelaterte aktiviteter. Studentene ved Bergen Arkitekthøgskole er de som bruker desidert mest tid på studiene med 59,8 timer i uka.

Studentene på Kunsthøgskolen i Oslo kommer på en andreplass med 48 timer i uka, hele ti timer mindre enn arkitektstudentene i Bergen.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Politihøgskolens studenter bruker henholdsvis 46 og 43 timer på skolen og skolerelatert arbeid i løpet av uka.

Norske heltidsstudenter bruker i gjennomsnitt 34 timer i uka på studiene sine.

Nederst på lista havner Atlantis Medisinske Høgskole og Samisk høgskole med henholdsvis 15,5 og 22,4 timer per uke.

Politistudenter mest fornøyd

Det er landets politistudenter som overordnet sett er klart mest fornøyd med sin utdanning, med en score på 4,7 poeng.

Nærmest følger fysikk med 4,4 og matematikk-statistikk, medisin, geografi, sivilingeniør, rettsvitenskap og primærnæring, alle med 4,3.

I motsatt ende av listen gir svarene fra studenter som skal bli grunnskolelærer, en overordnet tilfredshetsscore på 3,8. I bunnen ligger også lektor og logistikk-sikkerhet med 3,9.

– Tallene viser tydelig at det er relativt liten variasjon mellom de fleste forskjellige utdanningstypene, heter det i rapporten basert på resultatene fra undersøkelsen.

LES OGSÅ: NTNU er dårlige til å informere studentene om trakasseringsvarling

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.