Ønsker at NTNU skal jobbe aktivt for å få ned antallet ensomme studenter

- Vi kan ikke lenger være verst i klassen i Norge på opplevd studentensomhet, sier styremedlem Kristin Melum Eide.

- Det er så mange kreative studenter som føler dette på kroppen. La dem komme med idéer og innspill på hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Alkohol fikser ikke alt og fadderukene fikser ikke alt, sier Kristin Melum Eide.
Publisert Sist oppdatert

Nå ønsker hun at 2018 blir det året NTNU virkelig satser på å få ned antallet ensomme studenter. Derfor varslet hun på NTNU-styrets møte på torsdag at hun vil fremme en sak for styret om temaet.

- Jeg ønsker at NTNU lyser ut en idékonkurranse, og betaler 50 000 kroner til dem som har den beste idéen til hvordan vi kan gjøre noe med dette problemet, sier hun til Universitetsavisa.

- Tilhørighet betyr mye

Innspillet på styremøtet kom etter at styremedlemmene hadde fått en orientering om NTNUs kvalitetsmelding. Der står det blant annet at frafallet er for stort, særlig tidlig i bachelorstudiene.

Eide er overbevist om at frafall og ensomhet henger sammen, spesielt i begynnelsen av studiene.

- Flere sier at tilhørighet er svært viktig og kan demme opp for tidlig frafall, sa hun på styremøtet.

Universitetsavisa intervjuet nylig førsteamanuensis Kine Dørum, som er ekspert på frafall blant studentene. Dørums forskning viser at samhold, tilhørighet, fellesskap og inkludering i studiehverdagen øker sjansen for at studentene ikke hopper av studiene.

Mange er ensomme i Trondheim

Studentenes helseundersøkelse (SHOT 2014) viste at Trondheim topper lista over hvilken studieby flest studenter er mest fornøyd med. Samtidig er det i denne byen flest studenter sier at de opplever seg som ensomme.

19 prosent av menn og 10 prosent av kvinner som studerer i Trondheim sier de er emosjonelt ensomme, det vil si at de mangler nære tilknytningspersoner. Landsgjennomsnittet er henholdsvis 16 og 9 prosent.

LES OGSÅ: Flest ensomme i Trondheim

LES OGSÅ: 1 av 5 har alvorlige psykiske plager

På styremøtet betonte Eide at NTNU-styret har det øverste ansvaret for at så mange studenter føler seg ensomme, noe som er nedfelt i universitets- og høgskoleloven. Der står det at styret har ansvar for studentenes læringsmiljø, inkludert det psykiske arbeidsmiljøet.

- Vi skal ikke være på toppen i studentensomhet i Trondheim, gjentar styremedlemmet.

Pengepremie til den beste idéen

Derfor vil hun at styret løfter denne saken opp og derfor foreslår hun en idékonkurranse med 50 000 kroner til den som har den eller dem som har den beste idéen.

- Det er så mange kreative studenter som føler dette på kroppen. La dem komme med idéer og innspill på hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Alkohol fikser ikke alt og fadderukene fikser ikke alt, sier Eide til UA.

LES OGSÅ: Linjeforening tilbyr fadderuke uten fyll

Nå søker Kristin Melum Eide gjenvalg, og ønsker seg enda en periode i NTNUs styre. Hvis hun blir gjenvalgt vil hun fremme forslaget om en idékonkurranse og få det behandlet i styret.

For alle har alt å vinne på at ensomhet blir erstattet av trivsel og tilhørighet, mener hun.

- Det er en tragedie for hver enkelt student som ikke lykkes. Greier vi å gjøre noe med ensomheten, vil frafallet gå ned. Det vil også slå positivt ut for fagmiljøene, for statistikken og for økonomien, sier Eide.

LES OGSÅ: - Det er ikke så viktig å få seg en kjæreste