Styrevalget:

Vidar Broholm

Broholm vil ivareta perspektivet til teknisk -og administrativt ansatte i alle prosesser styret blir involvert i.

Vidar Broholm er kontorsjef ved Institutt for materialteknologi.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Vidar Broholm, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de teknisk-administrativt ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg ønsker å sitte i styret for å representere og ivareta interessene til instituttene, kjernevirksomheten og de teknisk/administrativt ansatte. Alt NTNU gjør og står for må bidra til at instituttenes aktivitet og tilhørende støttetjenester på alle nivå blir bedre og mer profesjonelle. Jeg mener at jeg med min bakgrunn og erfaring kan utgjøre en forskjell for oss teknisk/administrativt ansatte i styret i denne sammenhengen.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

BOTT-samarbeidet medfører store endringsprosesser ved NTNU. Her må kjernevirksomhetens behov ivaretas. Jeg er i denne sammenhengen svært opptatt av at NTNU har fokus på de teknisk -og administrativt ansatte. Disse gjør daglig en fantastisk tilretteleggingsjobb, og nye verktøy og prosesser må forsterke dette heller enn å komplisere.

Den pågående pandemien har gitt oss erfaringer som vi må legge til grunn for hvordan vi i fremtiden jobber. Vi har kommet et stykke på vei innen digitalisering, men har fortsatt et stykke igjen hva gjelder for eksempel standardiseringer. Vi må bygge på erfaringene vi har fått gjennom pandemien til å videreutvikle våre digitale verktøy og systemer, og fremfor alt må vi utnytte erfaringene til å tilrettelegge for varige fleksible løsninger for de ansatte.

Jeg vil bidra til å ivareta perspektivet til teknisk -og administrativt ansatte i alle prosesser styret blir involvert i. Her vil jeg særlig fremheve at jeg er svært opptatt av at forestående campusutbygging gir merverdi for de berørte ansatte, både knyttet til arbeidsplass -og laboratoriefasiliteter. Med erfaring fra et svært berørt institutt, mener jeg at jeg har et svært godt utgangspunkt for å ivareta slike perspektiver.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

NTNUs største utfordring i kommende styreperiode blir å implementere allerede vedtak, for eksempel BOTT og Campusutbygging, på en god måte for ansatte og samfunnet for øvrig, samtidig som vi videreutvikler oss selv. Vi må sørge for at de ansatte ikke blir endringstrøtte, men er motiverte for å bidra til at NTNU blir en enda større bidragsyter innen forskning og utdanning nasjonalt så vel som internasjonalt.

En stemme på meg vil være en stemme for å påse at dette skjer på en god måte generelt, men spesielt for oss teknisk -og administrativt ansatte!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.