Styrevalget:

Kandidatene har fått nok av et toppstyrt NTNU

Mange av styrekandidatene har en felles analyse: NTNU er for topptungt og de ansatte har for lite de skulle ha sagt.

Medvirkning og topptung er ord som går igjen i kandidatenes presentasjoner.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har bedt styrekandidatene om å svare på tre spørsmål: Hvorfor ønsker du å stille til valg? Hvilke saker brenner du for? Og hvorfor skal ansatte stemme på deg? 22 av 23 styrekandidater har svart og vi presenterer i dag alle svarene vi har fått inn. Gå inn på UAs forside og de blir servert deg på løpende bånd, bokstavelig talt, eller se samlesiden med alle svarene her.

Noen skriver kort, noen skriver langt, men mange har mye til felles enten de er i ei vitenskapelig, teknisk-administrativ eller midlertidig stilling: De ser utviklingstrekk ved NTNU, som de ikke liker.

Karakteristikker som går igjen er:

- NTNU er for topptung og ledes ovenfra og ned

- De ansatte får ikke være med å medvirke godt nok

- Vi må ta vare på universitetets egenart og autonomi

- Vi må vende ryggen til målstyring og New Public Management

- Mindre ledelse, mer faglig uavhengighet.

Mange nevner at økt medvirkning og medbestemmelse er viktig i tilknytning til blant annet campusbygging. Og i denne sammenheng trekkes enekontor, cellekontor, enkeltkontor fram av flere. Kjært barn har mange navn. Stemninga for åpent kontorlandskap er ikke overveldende positiv.

Styrekandidatene stiller til debatt i Rådssalen fredag klokka 11. Debatten strømmes fra UA og fra NTNUs Youtube-kanal.

Noen nevner også BOTT-samarbeidet, som NTNU er en del av: Fire universiteter samarbeider om et felles administrasjons- og lønnssystem. Ønsket er at verktøyene skal være til hjelp for de ansatte og ikke hindre dem i deres arbeid. Samtidig tar flere avstand fra sentralisering og standardisering og tar til orde for fagnære støtteapparat.

LES OGSÅ: - Ille at det ikke er kandidater blant de fast ansatte i Gjøvik og Ålesund

LES OGSÅ: Aune og Krogstie får ikke være kandidater

Mer kollegial styring

Det er 14 kandidater blant de faste vitenskapelig ansatte som kniver om å få en plass rundt styrebordet. Tre representanter skal velges inn fra denne gruppa.

Fire kandidater stiller for de teknisk-administrativt ansatte. De har én representant i NTNUs styre. Blant dem advares det mot å sentralisere kjernevirksomheten og at oppgaver settes ut til eksterne konsulenter. De er opptatt av ABE-kuttene og hvilke konsekvenser disse får for NTNU. Og de vil ha mer medvirkning.

For de midlertidig ansatte er det fem kandidater å velge mellom denne gangen. Én velges for ett år. Kandidatene er alle enige om at arbeidsvilkårene til denne ansattgruppa må bli bedre og mulighetene for medvirkning likeså. Og først og fremst: Legge til rette for at flere i midlertidige stillinger får fast jobb.

De fem kandidatene er på linje med mange fra de to andre ansattgruppene: Også her er det et ønske om en ledelse som ikke skaper hindringer for de ansatte og mer kollegial styring.

Som en av representantene skriver:

«Dessverre mener jeg at NTNU har over et tiår gått i feil retning og har endt opp som en stressende og upålitelig opplevelse for de fleste.»

Nå kan du som ansatt selv lese gjennom kandidatenes presentasjoner i UA og gjøre deg opp ei mening om hvem det er du vil gi din stemme.

Styrevalget foregår 22.-24. mars.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.