Styrevalg i en brytningstid

Fredag arrangerer Universitetsavisa debatt i forbindelse med årets styrevalg.

Rekordmange har meldt seg som kandidat til å bli valgt inn i NTNU-styret. Valget skjer mens alle går og venter på at NTNU, og landet, forsiktig åpner seg opp mot verden. At kandidatene (et flertall av dem) møtes fysisk til debatt i ett og samme rom, er et uttrykk for det.

For universitetet er utfordringene i prinsippet de samme som før pandemien. En ting er alle enige om: Statlige overføringer til UH-sektoren vil minke. En stadig større andel av forskningsmidlene må NTNU konkurrere seg til. Er universitetet godt nok skodd for å bevege seg ut i det landskapet?

Så er det spørsmålet om styre og stell. Er NTNU for toppstyrt? Har de ansatte for lite de skulle ha sagt? Om svaret er ja, hva tenker kandidatene de kan gjøre med det?

Av 23 påmeldte kandidater fra alle ansattegruppene møtes 14 fysisk i Rådssalen fredag formiddag klokka 11. Ytterligere 3 deltar digitalt. Hør og se dem forklare hvorfor de vil inn i styret og bestemme.

Moderator er Universitetsavisas redaktør Tore Oksholen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.