Eikrem er kandidat til NTNUs styre

Øyvind Eikrem er nominert og har takket ja til å være kandidat når nytt styre skal velges før påske.

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ønsker å sitte i NTNUs øverste organ de neste fire årene.
Publisert Sist oppdatert

- Når noen kolleger nominerer meg, så stiller jeg selvsagt, sier Eikrem til Universitetsavisa.

Fristen for å nominere kandidater gikk ut 4. mars. Selve styrevalget foregår 22.-24. mars.

Eikrem peker på en rekke saker han er engasjert i.

- Hvordan utøves ledelse ved NTNU? Det er ikke akkurat klokt for ledelsen å omgi seg med et hoff av profesjonelle rådgivere og etablere stor distanse med vanlige ansatte. Kommunikasjonen framstår sterkt som enveis og holdningene er ovenfra-og-ned. Her svikter det mest elementære, mener han.

Videre er han sterkt kritisk til det han beskriver som akademiske klikkers innflytelse ved NTNU: Kun noen få utvalgte ansatte er innenfor.

Fakta

NTNUs styrevalg

  • Frist for å foreslå kandidater er 4. mars.
  • Valget skjer 22.-24. mars.
  • Valgkomitéen ønsker kandidater av begge kjønn, fra alle campus og deler av NTNUs virksomhet.
  • Kandidatene må være ansatt i minst 50 prosent stilling.
  • Kandidaten må stå i manntallet.
  • Kandidaten må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe.
  • Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille.
  • Kilde: Innsida

- Bare de tas med på råd og viktige diskusjoner og beslutninger i lukkede rom. Personlige forbindelser synes å være styrende. Regler synes å praktiseres helt ulikt fra person til person. Det sier seg selv at dette ikke er bra.

Videre mener han det er opplagt at ansatte ved et universitet i stor grad bør styre seg selv. Det finnes intet behov for en instituttleder til å holde en i hånda. I mange tilfeller bør bare ledelsen komme seg ut av veien, og ikke skape hindringer for de ansatte.

Opptattheten med omdømme er avsporende

Eikrem sier han også er sterkt kritisk til ledelsens fokus.

- Hvis NTNU mener at det sentrale her i verden er at ledelsen kan sole seg i stråleglansen av det siste prestisjeprosjektet, så mener jeg de svikter helt grunnleggende. Opptattheten med omdømme og aktualitet er avsporende og grunn; det gjør at hele universitetet får et Potemkin-preg. Universitetet burde være en motkraft til å la de overfladiske inntrykk få dominere. PR må underordnes substans, skriver han i et svar til UA.

Ett eksempel han trekker fram, er at NTNU bruker mye tid på å «utrede» og propagandere for at celle-kontor er noe de ansatte skal bort fra. Dette til tross for de ansattes ønsker og alt det vi har av etablert kunnskap om saken.

- Det viser at ting er på ville veier. Hvorfor tror forresten NTNU at det blir et mye bedre universitetet hvis de river noen gamle hus borte i Grensen og kaster ut familiene som bor der? Spørsmålene er mange, sier han.

- Er kandidaturet ditt ment seriøst, eller er det for å terge kritikerne dine og NTNU-ledelsen?

- Det er selvsagt et seriøst kandidatur.

Vil ta opp saker som er feid under teppet

Tre av dagens ansattrepresentanter i NTNU-styret har allerede bekreftet at de ønsker gjenvalg: Aksel Tjora og Tim Torvatn for de fast vitenskapelig ansatte og Kjersti Møller for de teknisk-administrativt ansatte. Nå får de to første konkurranse fra Eikrem, som tilhører kategorien fast vitenskapelig ansatt.

Tjora har søkt på instituttlederstillingen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Får han den stillingen, må han trekke sitt kandidatur. Det blir trolig avklart i god tid før selve styrevalget.

Det er bare to dager siden det ble kjent at Øyvind Eikrem ikke får stillingen som instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid. I stedet lyses den ut på nytt. Nå stiller han altså til valg i håp om å bli en av tre representanter for de fast vitenskapelig ansatte den kommende fireårsperioden.

For å stille til styrevalget, må tre stemmeberettigede fra samme velgergruppe foreslå kandidater.

Øyvind Eikrem svarer slik når vi spør hvorfor de ansatte skal stemme på ham:

- Det er muligens mange som synes det er stas å være med og spise lunsj med NTNUs styre og føle seg betydningsfull av den grunn. Det er definitivt ikke mitt utgangspunkt. Hvis jeg skulle bli innvalgt i NTNU-styret så vil jeg ta opp saker som ellers blir feid under teppet. Og jeg vil se det som min plikt at de faste ansatte får den informasjonen som de bør ha, sier han.

Eikrem sier at han vil videre være tilgjengelig for de ansatte som han skal representere, og ta informasjon og saker direkte inn i styret hvor det er rimelig.

Blir gransket av advokatfirma

Det har stormet rundt Øyvind Eikrem de siste årene. En rekke kolleger reagerte kraftig på at han uttalte seg til Resett i 2018 om drapet på to afghanske unge i Trondheim.

Eikrem ble kalt inn på instituttlederens kontor med anklager om at intervjuet han ga hadde skadet instituttets anseelse. Den gang slo Bovim og ansvarlig dekan Marit Reitan fast at intervjuet med Resett var klart innenfor ytringsfrihetens grenser.

I februar 2020 skrev Filter nyheter en artikkel der de mente å påvise at Øyvind Eikrem sto bak Facebook-kontoer og ytret seg rasistisk under pseudonym. Pressens faglige utvalg slo seinere fast at de brøt god presseskikk. NTNU har hyret inn advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som nå gransker hva sakens fakta er og skal levere en rapport til universitetet. Eikrem har hele tida nektet for at det er han som står bak Facebook-ytringene.

LES OGSÅ: Snikfotograferte Eikrem for å få noe på ham

LES OGSÅ: Åpen brev til UA fra varslerne i «Eikrem-saken»

LES OGSÅ: UAs redaktør svarer

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.