Ytring:

Vi må snakke om medvirkning

Rektor Anne Borg innkalte til noe hun kalte et digitalt «allmøte.» Professor Nina Lager Vestberg opplevde seansen som noe annet: Et «webinar der vi menige tilhørere verken kunne se hvor mange andre som var tilstede eller gjøre vår egen stemme hørt »

- Diskusjonen foregikk stort sett på et innforstått stammespråk blant koryféer fra ledelse og tillitsvalgtsapparat, skriver Nina Lager Vestberg i denne ytringen.
Publisert Sist oppdatert

Ja, det var nå det jeg trodde vi skulle gjøre fredag 22. januar da rektor innkalte til digitalt «allmøte» om medvirkning og medbestemmelse ved NTNU, på bakgrunn av en rapport fra Fafo som var sendt ut på høring i organisasjonen.

Les også: Blir de ansatte hørt? Fafo-rappport sendes ut påhøring

For det første viste det seg ikke å være et allmøte, men derimot et webinar der vi menige tilhørere verken kunne se hvor mange andre som var tilstede eller gjøre vår egen stemme hørt – fordi webinarsettingen i Zoom automatisk hindrer tilgang til mikrofon. Den som ville komme med innspill måtte gjøre det skriftlig gjennom Q&A-funksjonen, der spørsmålene bare kunne leses av møtestyrerne.

For det andre foregikk diskusjonen stort sett på et innforstått stammespråk blant koryféer fra ledelse og tillitsvalgtsapparat (et hederlig unntak for Forskerforbundets Patric Wallin, som også påpekte det absurde i å bedrive enveiskommunikasjon om medvirkning).

Det sier egentlig alt man trenger å vite om dette såkalte medvirkningstiltaket at den eneste «nyhetssaken» som kom ut av det i Universitetsavisa var et forslag om at instituttlederne skal få mer makt over lønnsutviklingen til sine undersåtter.

Jeg vil gjerne snakke om medvirkning ved NTNU, og jeg har mange innspill til hvordan den kan forbedres. Først og fremst handler det om å gi de som ikke har noen lederstilling i det hele tatt en bedre mulighet til å påvirke organisasjonen gjennom demokratiske organer. Vi kan starte med et allmøte der det er ledelsen som har muta mikrofon og de ansatte som synes og høres på skjermen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.